Tweede Kamer wil snel oplossing voor energielabel nieuwbouw

Blok-energielabelMinister Blok gaat met gemeenten overleggen of bij nieuwbouwwoningen makkelijker een energielabel aangevraagd kan worden. De vier branche-organisaties verenigd in het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw trokken deze week opnieuw aan de bel, omdat bij de oplevering van nieuwbouwwoningen vaak nog geen digitaal definitief energielabel voorhanden is. Dit komt doordat het tijd vergt voordat nieuwe woningen door de gemeente zijn ingevoerd in het BAG-register (Basisregistraties Adressen en Gebouwen). 

Op donderdag 29 oktober stond Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving op de agenda van de Tweede Kamer. CDA, D66 en SP stelden vragen aan minister Blok over het energielabel voor nieuwbouwwoningen. De minister gaf toe dat er knelpunten zijn met de aanvraag van labels voor nieuwbouwwoningen via de webtool. Zie ook deze korte videoregistratie van de NOS.

Reacties uit de Kamer
Kamerleden zijn kritisch over de invoering van het label, dat sinds dit jaar verplicht is bij de oplevering van een nieuwbouwwoning. Het CDA wil het label opschorten tot de problemen zijn opgelost. CDA-Kamerlid Ronnes noemt het huidige energielabel een “administratief gedrocht”. D66-Kamerlid Koolmees spreekt van een muur van bureaucratie bij de aanvraag van het label. “De intentie en gedachte zijn goed, maar de uitwerking leidt tot uitvoeringsproblemen.” Hij wil dat de minister vaart maakt om de belemmeringen weg te nemen. Ook SP-Kamerlid Bashir zegt dat het systeem nog niet goed werkt. “Je kunt de verplichting wegnemen, maar je kunt ook snel zorgen dat het systeem goed gaat werken.”

Antwoord minister
Minister Blok wil nu met gemeenten om tafel om te kijken of de registratie van nieuwbouwwoningen kan worden versneld. Wellicht kan de bouwvergunning hierbij worden gebruikt. Alleen voor appartementen biedt dit geen soelaas, meldt hij. Het opschorten van de verplichting, zoals de Lente-akkoord partners hadden gevraagd, is door de minister niet in de mond genomen. Dit is in zijn ogen niet nodig omdat het bij nieuwbouw mogelijk is om via een fysieke opname een Energie-Index te laten opstellen en via deze route alsnog een energielabel te verkrijgen. Deze route is de afgelopen maanden al bij ruim 10.000 woningen gevolgd. Wel geeft Blok toe dat de kosten hiervoor hoger zijn: € 100 ten opzichte van ca. € 10 voor een energielabel via de digitale webtool. Op de prijs van een woning van twee ton vindt hij dit nog steeds een laag bedrag.

Wel geeft de minister aan dat hij er begrip voor heeft dat bouwers willen laten zien hoe energiezuinig de woning is, en dat het energielabel hier niet onderscheidend in werkt. Hij zegt toe om dit in het kader van het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging in de bouw’, nader te willen bekijken.

Zie ook:
Energielabel nieuwbouwwoningen chaos (27 oktober 2015)
Energielabel nieuwbouw in Tweede Kamer besproken (22 mei 2015)
Chaos rond definitief Energielabel (13 maart 2015)


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties