BENG enquête

  • Zoals je weet gaan we langzaam maar zeker richting de afsluiting van het Lente-akkoord ZEN-platform. Door de jaren heen hebben we een schat aan waardevolle praktijkkennis verzameld op de website van het Lente-akkoord. Om deze website ook de komende jaren relevant te houden voor jou en je collega’s, en wellicht nog een paar gaten in de informatievoorziening te dichten, willen we je vragen om deze korte enquête in te vullen.Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties