BENG 1-webinar voor gemeenten en provincies

Zodra de Omgevingswet ingaat, kunnen gemeenten lokaal strengere eisen stellen voor BENG en MPG. Dit leidt soms tot minder CO2-emissie, maar het kan ook averechts werken. Een slimme aanpak is dus noodzakelijk.

Vanuit de themagroep ‘Optimalisering BENG 1’ van het Lente-akkoord/ZEN zijn een aantal nieuwbouwprojecten doorgerekend. Wat kunnen gemeenten doen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen en hoe past de BENG regelgeving daarin? Op 5 oktober leggen experts u uit wat de verbanden zijn tussen BENG, oververhitting en de milieuscore van het bouwmateriaal. Daarnaast gaan sprekers en deelnemers de discussie aan over alternatieven voor de BENG 1-aanscherping.

Tijdens het webinar presenteren Pieter Nuiten (W/E adviseurs) en Harm Valk (Nieman RI) hun onderzoeken naar de effecten van BENG 1-aanpassingen op de CO2 emmissies van nieuwbouw. Daarbij is gekeken naar grondgebonden woningen en wooncomplexen. De resultaten laten zien dat eenvoudige aanscherping binnen de BENG 1-eisen in veel gevallen tot een ongunstige uitkomst leidt. Er zijn complexe verbanden tussen BENG 1, 2 en 3 en twee andere eisen waar woningen aan moeten voldoen: TOjuli en de MPG. Die verbanden beïnvloeden de redenering en maken de uitkomst van een generieke aanscherping op voorhand onzeker.

De brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en WoningbouwersNL zien de noodzaak om een open gesprek te voeren over alternatieven voor lokale aanscherping van de BENG 1-eisen. Binnen de nieuwe regels zijn alternatieve aanvliegroutes beschikbaar om tot gewenste CO2-reductie te komen, die tevens effectiever zijn. Het laatste half uur van het webinar gaan we hierover graag in gesprek met gemeenten.

Het webinar vindt plaats op 5 oktober van 16.00 tot 17.30 uur.

U kunt zich hier aanmelden


Zie ook de resultaten van beide onderzoeken, en een samenvattend artikel

Elianne Niyongabo-Paulussen en Pieter Nuiten (W/E adviseurs), Implicatie aanscherping BENG 1, Utrecht/Eindhoven, 2 juli 2021
Marit Cornelisse en Harm Valk (Nieman RI), Onderzoek aanscherpingsmogelijkheden BENG-eisen, Utrecht/Zwolle, 24 juni 2021
Samenvattend artikel op basis van beide onderzoeken: Scherpere eis voor BENG 1 heeft wisselende effecten, 9 juli 2021

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties