Uitnodiging IEA workshop 22 mei

tki-energoStand van zaken IEA onderzoek voor technologieën voor de toekomstige gebouwde omgeving. Internationaal onderzoek en het belang voor Topsector Energie.

Op donderdag 22 mei vanaf 13.30 uur verzorgt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met het TKI Energo een informatiemiddag over de lopende en startende werkgroepen (Task/annex) binnen diverse Implementing Agreements (IA) van het International Energy Agency (IEA). De nadruk ligt op die activiteiten die een relatie hebben met de onderwerpen die opgenomen zijn in de innovatieagenda van het TKI EnerGO en de programmalijnen die de komende jaren in Tenders worden gepubliceerd.

Er zal een overzicht worden gegeven van de Implementing Agreements:

  • Energy in Buildings and Communities;
  • Energy capture and Energy storage;
  • Heat Pumps
  • Smart grids
  • Solar Heating and Cooling

Naast een algemeen overzicht wordt ook per IA de activiteit van één werkgroep toegelicht door de Nederlandse deelnemer. Zij geven aan welke relatie er bestaat met de ontwikkelingen binnen het TKI EnerGO en wat de meerwaarde voor hen is van internationale samenwerking.

Programma
Download het uitgebreide programma.

Aanmelden
Plaats van de bijeenkomst is TKI Energo in Amersfoort. Graag van te voren aanmelden vanwege de beschikbare ruimte via piet.heijnen@rvo.nl of anke.hanselaar@rvo.nl.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties