Uitstellen loont

Overgenomen uit Building Business duurzaam, juni 2012.

Nieuwbouw moet energiezuiniger, aldus het Lente-akkoord. Maar wat is voor consumenten een gunstig moment om te investeren in energiebesparende maatregelen? Uitstellen is een goede optie, concludeert Koen van Cann in zijn afstudeeronderzoek dat hij uitvoerde in opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling.

De titel van het onderzoek Postponement Pays verraadt de uitkomst: het is verstandig te wachten met investeren. Van Cann: “Ik kwam tot de conclusie dat de uitstelwaarde van de investering in energiezuinige maatregelen voor nieuwbouw­woningen momenteel nog groot is. Uitstellen loont dus. Zeker als je bedenkt dat de investeringskosten van bijvoorbeeld zonnepanelen in de toekomst zullen dalen. Dat heb ik deels meegenomen in het onderzoek, maar het zal mijn conclusie alleen maar versterken.”

Hoe vertaal je deze uitkomst naar de praktijk? Van de Griendt: “Een woning die aanpasbaar is aan de veranderende eisen is een interessanter marktproduct dan een woning die vooruitloopt op de eisen. Met aanpasbare woningen staat de behoefte van vandaag de behoefte van morgen niet in de weg. Dat is de definitie van duurzaamheid.”  Lees het  artikel Uitstellen loont  (PDF)

Aanpasbare woningen in de Groene Kreek, Zoetermeer
Foto:architect bear-id.com

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties