Uniec 2 cursus: Infosessie EPV

IJs-buurtDe EPV-regeling is op 01-09-2016 van kracht geworden. De EnergiePrestatieVergoeding kan de verhuurder heffen om investeringen voor zeer energiezuinig gerenoveerde woningen (gedeeltelijk) terug te verdienen via een hogere huur. De infosessie van een ochtend bevat de volgende onderwerpen:

  • Inleiding op de EPV
  • De eisen en rekenmethode
  • Monitoring
  • Certificering
  • Energieconcepten
  • Praktijkvoorbeelden
  • Opdrachten

De cursus is geschikt voor personen die werkzaam zijn in de ontwikkeling van zeer energiezuinige huurwoningen (nieuwbouw en renovatie). Dit dagdeel is niet alleen interessant voor degenen die berekeningen maken maar tevens voor degenen die betrokken zijn bij het proces om zeer energiezuinige huurwoningen te realiseren en exploiteren. Tijdens de infosessie worden ook enkele opdrachten gemaakt om het effect van EPV-maatregelen te zien (er is geen uitgebreide EPC-kennis nodig voor de opdrachten). Om aan de opgaven van de cursus deel te nemen dient u een laptop mee te nemen.
De prijs bedraagt € 295,- ex BTW. Indien de infosessie geboekt wordt in combinatie met de BENG-infosessie op dezelfde dag is de totaalprijs € 545,- ex BTW (incl. lunch). U kunt zich inschrijven door het aanmeldformulier ingevuld naar ons te mailen.

Data
Donderdag 24 november 2016
9:00 – 12:30 te Eindhoven

Dinsdag 29 november 2016
9:00 – 12:30 te Zwolle

Woensdag 7 december 2016
9:00 – 12:30 te Utrecht

Aanmelden op de Uniec 2 website

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties