Update Energielabel nieuwbouw

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het energielabel voor nieuwbouw, dat uiterlijk op 1 januari 2013 wordt ingevoerd. Daar komt nogal wat bij kijken. De afgelopen maanden heeft ISSO in samenwerking met de marktpartijen, twee protocollen ontwikkeld voor het opstellen van het energielabel van nieuwbouwprojecten. Er is een protocol voor woningen en woongebouwen en een protocol voor utiliteitsgebouwen. Deze protocollen zijn de afgelopen maanden in zeven pilotprojecten getest. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van BZK en Agentschap NL. ISSO verwerkt nu de opmerkingen en wensen vanuit de pilot in de opnameprotocollen. Uitgangspunt is dat ze zo praktisch mogelijk zijn, zodat bouwpartijen er goed mee uit de voeten kunnen.

In een blog op Duurzaam Gebouwd geeft Claudia Bouwens een update rond de ontwikkelingen van het label, met de eerste lessen uit de pilotprojecten voor de bouwpraktijk.
Lees verder op duurzaamgebouwd.nl.

 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties