Update opnameprotocollen Energielabel Nieuwbouw

HandleidingIn de geupdate versies 2.10 van de opnameprotocollen zijn de opmerkingen en wensen n.a.v. het implementatietraject Energielabel Nieuwbouw verwerkt.

De opnameprotocollen Energielabel Nieuwbouw zijn gepubliceerd op de website van ISSO. In de versie 2.10 zijn alle wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van versie 2.09 geel gemarkeerd.

Download het Opnameprotocol Energielabel Nieuwbouw woningen.

Download het Opnameprotocol Energielabel Utiliteitsgebouwen.

Zie ook de Handleiding Opnameprotocollen EWN en EUN

 


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties