Update opnameprotocollen energielabel utiliteitsgebouwen

utiliteitNa 1 juli 2014 moet ook voor elk nieuw opgeleverd utiliteitsgebouw een energielabel worden opgesteld. Dat mag alleen gebeuren door gecertificeerde bedrijven met vakbekwame EPB- en/of EPN-adviseurs. De adviseurs dienen te werken met de opnameprotocollen uit de vernieuwde ISSO-publicatie 75.1 ‘Handleiding energieprestatie utiliteitsgebouwen’. 

De publicatie is wettelijk aangewezen in combinatie met de Boordelingsrichtlijnen (BRL’en) 9500-03 en 9500-06. Behalve voor de EPB- en EPN-adviseur is ISSO-publicatie 75.1 een uitstekende informatiebron voor institutionele vastgoedbeheerders.

Wijzigingen vernieuwde editie:
• De basismethode, het opnameprotocol voor bestaande, minder energiezuinige utiliteitsgebouwen, voldoet nu aan de recast van Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Dit is de methode waarmee de EPB-adviseur werkt.
• Toegevoegd is de detailmethode voor EPN-adviseurs ten behoeve van het energielabel voor nieuwe utiliteitsgebouwen.

ISSO-publicatie 75.1 is verschenen in boekvorm en digitaal. Het boek kost € 70,- (excl. btw). De digitale versie is met een abonnement te raadplegen via www.isso-digitaal.nl.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties