Utiliteitsbouwprojecten Energielabel Nieuwbouw gezocht

Onlangs is voor woningbouw het implementatietraject Energielabel Nieuwbouw gestart. Binnenkort start eenzelfde traject voor utiliteitsbouw. Hiervoor zoeken de Lente-akkoord partners op korte termijn nog één of twee utiliteitsbouwprojecten. We denken aan projecten met een BVO tussen de 3.000 en 15.000 m2. Oplevering dient bij voorkeur in november 2012 plaats te vinden. De definitieve selectie van de projecten vindt plaats op 17 september.

Een adviseur begeleidt de projecten rond het energielabel. De ervaringen worden maandelijks beschreven en landelijk verspreid. Gevoelige informatie wordt niet herleidbaar opgeschreven. Het doel van dit traject is: ervaringen opdoen met het energielabel, en door communicatie hierover het energielabel en de oplevertoets op grote schaal bekendheid geven. De ervaringen worden op grote schaal gedeeld.

Wilt u een kantoor- of winkelbouwproject voor dit implementatietraject Energielabel aanmelden, geef dit dan door aan Claudia Bouwens, cb@lente-akkoord.nl, 070- 337 03 36. Ook voor meer informatie kunt u bij haar of bij Ruud van Wordragen van Agentschap NL terecht, ruud.vanwordragen@agentschapnl.nl.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties