Van proefkonijn naar koploper

Op weg naar het Energielabel Nieuwbouw – kennis uit het veld

In opdracht van Agentschap NL, en in nauwe samenwerking met de Lente-akkoord partners, toetst DWA in het najaar van 2012 bij twaalf woningbouwprojecten het protocol voor het Energielabel Nieuwbouw. Dit houdt in dat de energieprestatie bij oplevering op de bouw getoetst wordt. De kennis en ervaring die bij de twaalf projecten wordt opgedaan is waardevol voor de gehele bouwkolom. Om u als bouwer of projectontwikkelaar zo goed mogelijk voor te bereiden op de wettelijke invoering houden wij u de komende tijd twee keer per maand op de hoogte van de ervaringen. Dit doen we middels updates en interviews met professionals die betrokken zijn bij de twaalf woningbouwprojecten.

De invoering van het Energielabel Nieuwbouw is onderdeel van de herziene EPBD (Europese regelgeving) waar het Ministerie van BZK momenteel mee bezig is.

September Update: Van proefkonijn naar koploper

Waarom zou u als proefkonijn meedoen aan een project dat er toe leidt dat u straks wellicht minder zorgeloos door het leven rondhuppelt? In essentie is dat de vraag die een aantal marktpartijen afgelopen zomer voor zichzelf moest beantwoorden. Deelname aan het implementatietraject Energielabel Nieuwbouw, want daar hebben we het hier over, is niet zonder ‘gevaar’. Niet dat er levens op het spel staan, maar er worden wel ingesleten werkwijzen en dagelijkse gewoontes ter discussie gesteld. En als de mens ergens moeite mee heeft, dan is het wel verandering. Zeker als die niet uit jezelf komt.

Vanaf 1 juli 2013 zal elke opdrachtgever bij oplevering van een woning of gebouw een Energielabel Nieuwbouw aan zijn klant moeten afgeven. Een label dat vooral kansen biedt om de nieuwbouw uit het slop te halen. Nieuwe gebouwen zijn ten slotte veel energiezuiniger, duurzamer en gezonder dan bestaande gebouwen en dat zal het Energielabel Nieuwbouw ook aantonen. Maar dat nieuwe Energielabel moet wel gebaseerd zijn op goed gedocumenteerde en werkelijk gerealiseerde energieprestaties. ‘De EPC die wij vooraf berekenen mag aan het einde van het bouwproces niet afwijken. En dat is helemaal niet gemakkelijk’, zo realiseren zich bijna alle deelnemers aan deze pilot. Deze twaalf ontwikkelaars, woningcorporaties en ontwikkelende aannemers, die vrijwillig aan het implementatieproject meedoen, kijken daarom met nieuwsgierigheid, maar hier en daar ook met wat vrees, naar de resultaten uit. Elk van de ingediende projecten kan rekenen op de kritische blik van adviesbureau DWA.

Sommige opdrachtgevers hebben zelf al kwaliteitscontroles in het leven geroepen, en vragen zich af of zij daarmee afdoende maatregelen hebben genomen om de kwaliteit te garanderen. Andere marktpartijen zijn meer blanco: ‘spannend en vooral nieuwsgierig hoe onze werkwijze uitpakt en waar we zaken moeten verbeteren’, is een veel gehoorde uitspraak bij de deelnemers. DWA richt zich bij de controles in de pilot primair op het garanderen van de betrouwbaarheid van het label en de uitvoerbaarheid. Daarnaast bekijkt DWA of het redelijk is om van de bedrijven te vragen dat zij de EPC van begin tot eind inzichtelijk en aantoonbaar maken.

De vraag wat nu precies redelijk is, houdt de deelnemers wel bezig. Zullen de gevraagde inspanningen te veel, te weinig, te lastig, werkbaar of tijdrovend of precies goed zijn. ‘We zullen nog meer moeten archiveren; ik stuur mijn projectleider op een fotocursus; ik ga zelf steekproefsgewijs controleren; ik schrijf een dwingend advies aan mijn directie dat we onze werkwijze anders inrichten.’ Het zijn dergelijke, uiteenlopende reacties waarmee de deelnemers aangeven nu al in te spelen op de veranderingen die zij zien aankomen.

De vraag is alleen of de veranderingen echt zo groot zullen zijn als verschillende marktpartijen nu verwachten. De mens lijdt vaak het meest onder het lijden dat men vreest. Als ik zo hoor wat de verschillende marktpartijen zelf al doen om kwaliteit binnen het bedrijf en het bouwproces te garanderen, dan zijn de uitdagingen minder groot dan men wellicht vreest. Hier en daar zal men in het proces accenten moeten verleggen en wat papierwerk op een centrale plaats moeten verzamelen. Maar de adviseur van DWA zal zeker niet met onmogelijke eisen aankomen. Sterker nog, de deelnemers aan de pilot zullen merken dat de stroomlijning, die vanuit het implementatietraject Energielabel Nieuwbouw ontstaat, het bouwproces efficiënter maakt en meer structuur geeft, wat de kwaliteit ongetwijfeld ten goede komt. Zo maken we van de proefkonijnen echte koplopers.

p.s. Bent u geen ‘proefkonijn’, maar wilt u wel koploper worden, volg dan onze maandelijkse informatievoorziening. Via de updates en interviews met betrokkenen leest u op deze website hoe de deelnemers het implementatietraject ervaren en welke lessen zij daaruit trekken.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties