Oplevertoets EPC en ventilatie

De oplevertoets EPC en ventilatie krijgt van de minister geen wettelijke rol in het energielabel voor woningbouw. Een gemiste kans. Het Lente-akkoord blijft zich hard maken voor kwaliteitsborging.
Lees alles over het energielabel woningbouw en over ervaringen met de oplevertoets.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties