Vastgoed-profs over toekomstige energieprestatie-eisen

Rijswijk Buiten woningenOud cursisten van de NEPROM Leergang Projectontwikkeling spreken zich uit: de volgende stap in het Lente-akkoord wordt vooral gerealiseerd met gas en zonnepanelen. De rol van bodemenergie lijkt daarmee naar de achtergrond te zijn verdrongen. 

Bas van de Griendt (Bouwfonds Ontwikkeling) onderzocht onlangs hoe ex-deelnemers aan de NEPROM Leergang Projectontwikkeling denken over de toekomstige aanscherping van energieprestatie-eisen. In 2011, bij de vorige aanscherping van de energieprestatie-eisen naar EPC 0,6 voor woningen, werd dit al eens onderzocht. Met het oog op de komende verbetering van de energieprestatiecoëfficiënt naar 0,4 gebeurde dat opnieuw.

Meer nog dan bij de aanscherping van de EPC in 2011 denken vastgoedprofessionals vanaf volgend jaar vooral met behulp van gas, aangevuld met zonnepanelen, invulling te geven aan toekomstige energieprestatie-eisen. Dat kan een gasgestookte HR-ketel zijn of een hybride WP/CV-combinatie.

De rol van bodemenergie lijkt daarmee naar de achtergrond te zijn verdrongen. Met het oog op 2020 valt op dat de helft straks verder wil gaan dan energieneutraal en kiest voor nul-op-de-meter of nul-op-de-rekening in plaats van een EPC van nul.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek (pdf)


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties