Veel kennis te halen op nieuwe site van RVO

rijksoverheidAgentschap NL is opgegaan in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en heeft een nieuwe website, rvo.nl, waar veel kennis te halen valt.

Zoals de publicatie Bewonersgedrag en bewonersvoorlichting bij zeer energiezuinige woningen. Hierin staat op een rij wat u kunt leren van de fouten die in het verleden zijn gemaakt. Hoe zorgt u voor energiezuinige woningen die beter aansluiten bij de wensen van bewoners? Welke wensen leven er nu en vermoedelijk in de toekomst? Hoe kunt u die wensen verbinden met energiezuinig bouwen? Voor de meeste mensen is energie geen thema waar zij specifiek op letten. Het is een randvoorwaarde.

Het rapport Ventilatiesystemen voor nieuwbouwwoningen is nog een interessante publicatie die we hebben gevonden op rvo.nl. Kiest u voor balansventilatie of voor mechanische ventilatie in uw woningbouwprojecten? Een van de conclusies uit dit rapport is dat er vooral verbetering in binnenmilieu en gebruikerstevredenheid is te verwachten als ventilatiesystemen ruimer worden gedimensioneerd en stiller worden uitgevoerd. Gebruikers vinden het ook belangrijk dat de systemen makkelijk te bedienen en schoon te maken zijn.

 


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties