Veel nieuwbouwwoningen niet levensloopgeschikt

drempelsmVeel nieuwbouwwoningen zijn niet geschikt voor senioren die met behulp van zorg aan huis en/of hulpmiddelen langer thuis moeten blijven wonen. Nieuwbouw heeft vaak een kleine entree en hal, smalle verkeersruimten en kleine sanitaire ruimten, die met een rollator of rolstoel beperkt toegankelijk zijn. Tot die conclusie komt VACpunt Wonen op basis van advieswerk in 2014.

Elk jaar houdt koepelorganisatie VACpunt Wonen een enquête onder haar landelijk netwerk van Adviescommissies Wonen. Uit de resultaten van deze enquête wordt een top 5 Knelpunten Woning, Woongebouw en Woonomgeving samengesteld. Maar liefst drie punten uit deze top 5 hebben betrekking op de levensloopgeschiktheid van woningen.

Top 5 Knelpunten Woning
De top 5 over 2014 ziet er als volgt uit:

1. Afmetingen
2. Indeling
3. Berging en bergruimte
4. Toegankelijkheid/doorgankelijkheid deuren
5. Installatie

Er worden te vaak woningen opgeleverd met kleine en smalle ruimten. Afgezien van een kleine verkeersruimten en sanitaire ruimten, beschikken woningen ook vaak over een minimale bergruimte. Adviescommissies Wonen zien in de praktijk ook regelmatig dat de ruimte van de berging beperkt wordt door de plaatsing van diverse installaties (warmte, warm water en ventilatie).

Door een beperkte flexibiliteit en het ontbreken van voorzieningen op verdiepingsniveau is langer thuis wonen zonder hulp lastig. Verdiepingshoge glasgevels, die steeds vaker worden gebruikt, beperken de indelingsmogelijkheden. Ook deuren die de verkeerde kant op draaien of onjuist gepositioneerd zijn, maken de indeling van de woning minder efficiënt. Daarnaast zorgen verkeerd afgehangen toiletdeuren, soms in combinatie met het ontbreken van het principe ‘slotzijde aan potzijde’, voor toegankelijkheidsproblemen voor mindervaliden. Hoge drempels bij de in- en uitgang zorgen ook voor problemen.

Adviescommissies Wonen
De Adviescommissies Wonen zetten zich in voor de belangen van de woonconsument en de praktische bruikbaarheid van de woning en de woonomgeving. Het gaat daarbij niet zozeer om de techniek, maar om zaken als een logische en praktische indeling van een huis, voldoende ruimte, goed schoon te maken en te openen ramen en praktische installaties. De Adviescommissies Wonen zijn in 223 gemeenten in Nederland actief.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties