Veelbelovende resultaten bij smart grid-proeftuin Couperus

Als we gasloos willen bouwen zijn all electric oplossingen – op plekken zonder warmtenet – het belangrijkste alternatief. Een van de knelpunten bij all electric is het verzwaarde, en daardoor dure, elektriciteitsnet. Dit is nodig om gebruikspieken op te vangen. Als die pieken erafgeschoren kunnen worden (peak shaving) scheelt dat enorm.

In het appartementencomplex Couperus in Den Haag hebben alle 288 all-electric woningen een warmtepomp die aangestuurd wordt door de PowerMatcher. Dit softwaresysteem stemt vraag en aanbod van elektriciteit optimaal op elkaar af. De piekbelasting in het netwerk en de onbalans in het systeem worden verminderd bij een gelijkblijvend comfort voor de bewoners. Met 0,8°C bandbreedte in de warmteinstelling in een woning kan het inschakelen van een warmtepomp 6-8 uur worden uitgesteld.

Veelbelovend
Op haar website schrijft Stedin dat de resultaten van de proef in Den Haag veelbelovend zijn. “Project Couperus bewijst dat we de pieken in het energieverbruik kunnen afzwakken. Dit is voor de maatschappij én voor ons als netbeheerder goed nieuws. Het betekent dat het net beter in balans blijft en we dus minder hoeven te investeren in onze energienetten: wanneer er steeds meer of steeds hogere pieken komen, zouden we onze netten moeten verzwaren.” Lees ook het eindrapport Couperus Smart Grid van Stedin.

Proeftuinen Intelligente Netten: innoveren met energie
De introductie van intelligente netten in Nederland versnellen, dat is het doel van het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN). Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voerde het programma uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De afgelopen jaren deden twaalf proeftuinen leerervaringen op met nieuwe technologieën, partnerschappen en aanpakken. De proeftuinperiode zit erop, maar de meeste projecten gaan door. Via RVO.nl delen ze nu hun ervaringen over onder andere de vijf thema’s die spelen rond intelligente netten: wet- en regelgeving, gebruikersonderzoek- en benadering, visie, standaardisatie en nieuwe producten en diensten.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties