Ventilatie en energiebesparing

Alle partners van het Lente-akkoord hebben zich onvoorwaardelijk geschaard achter het actieplan Kwaliteitsverbetering Ventilatievoorzieningen. Het verbeteren van de kwaliteit van ventilatie in nieuwbouwwoningen past naadloos binnen de doelen van het Lente-akkoord. Het Lente-akkoord beoogt om energiebesparing in de nieuwbouw te combineren met wensen van de eindgebruiker, zoals comfort en gezond binnenklimaat. Een goede ventilatie draagt daar sterk aan bij.

Het actieplan
Het hoofddoel van het actieplan is tweeledig: zorgen dat de kwaliteit van de ventilatievoorziening bij oplevering klopt en zorgen dat bewoners weten hoe ze de installatie moeten gebruiken en onderhouden. De meerwaarde van dit actieplan is dat alle relevante bouwpartijen en consumentenorganisaties eraan meewerken. Het actieplan kent een looptijd van drie jaar. In 2015 moeten alle nieuwbouwwoningen worden opgeleverd met een mechanisch ventilatiesysteem dat voor 100 procent aan de overeengekomen kwaliteitseisen (capaciteit, verdeling, geluid) voldoet. Bij de oplevering krijgen bewoners bovendien goede uitleg over de werking van hun ventilatiesysteem.

Wat betekent dit voor u en uw ontwikkelingsbedrijf?

1. Neem in het PVE voor nieuwbouwwoningen adequate kwaliteitseisen voor ventilatie op. Zie hiervoor ook de voorbeeldteksten
2. Stel een toezichtprotocol ventilatie op en neem dit als contractuele verplichting op in de overeenkomsten. Voorbeeldteksten zijn eind 2012 gereed.
3. Controleer de kwaliteit van de ventilatievoorziening bij oplevering door:

4. Verzorg uitleg aan uw kopers over de werking van het ventilatiesysteem. Vraag uw installateur om een gebruikshandleiding op maat aan te leveren. Dit kan via de portal van Uneto-VNI eenvoudig worden opgesteld.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties