Ventilatie in PVE woningbouw

Problemen met ventilatiesystemen van woningen kunnen leiden tot gezondheidsklachten van bewoners. Om dat te voorkomen heeft Aedes vorig jaar een handleiding laten ontwikkelen door BBA Binnenmilieu. Eisen van het nieuwe Bouwbesluit zijn daarin verwerkt. De handleiding bestaat uit twee Programma’s van Eisen (PvE) voor woningventilatie. Deze zijn te gebruiken bij nieuwbouw en renovatie. Het eerste PvE betreft balansventilatie. Het tweede gaat over ventilatie via natuurlijke toevoer met mechanische afvoer. Erin staan eenduidige prestatie-eisen voor capaciteit, comfort (temperatuur en tocht) en geluid. U kunt de handleiding hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Claudia Bouwens c.bouwens@neprom.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties