Verbeteringen doorgevoerd in EP-examens

De kwaliteit en kwantiteit van de examens voor EP-adviseurs heeft alle aandacht. Klachten van kandidaten en een analyse van de gemaakte examens hebben geleid tot diverse aanpassingen en verbeteringen. Inhoudelijke fouten in toetsen worden met terugwerkende kracht goed gerekend voor kandidaten die het examen al hebben afgelegd. De kandidaten worden hierover geïnformeerd.

Examenkandidaten die vóór 1 augustus een aanvullend examen hebben gedaan (examens van versie 1 juli 2020) en gezakt zijn, mogen daarnaast één keer extra examen doen. Kandidaten kunnen een beter inzicht krijgen in waarom zij gezakt zijn, want dit proces is inmiddels gelijkgetrokken voor beide exameninstituten. Vragen die veel twijfel opriepen zijn aangepast. Meer informatie op isso.nl.

Overzicht vakbekwame adviseurs
Een grote groep kandidaten is momenteel hard op weg om vakbekwaam EP-adviseur te worden. Ook het aantal geplande examens loopt snel op. Een deel van de adviseurs die het bijscholingstraject al had gestart, heeft de benodigde modules nu gehaald. Een actueel overzicht van de vakbekwame adviseurs is te vinden op QBISnl.


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties