Blog: Verborgen energiebesparing

Robert-KoolenBij energiebesparing in de gebouwde omgeving wordt al snel gekeken naar woningisolatie, warmte-opwekking met een warmtepomp of elektriciteitsopwekking met zonnepanelen. Veel energie wordt echter via andere methoden bespaard, alleen zijn we ons daar lang niet altijd van bewust. 

Deze column van Robert Koolen (Directeur strategie & beleid, Heijmans Vastgoed BV) verscheen op Toolkit op 17 september

Zo leidt gewichtsbesparing en slimmere logistiek tot sterk verminderde transportkosten en dus minder energiegebruik. Een aantal directere voorbeelden laat ik hier de revue passeren met de vraag: wat betekent dat voor duurzaam bouwen?

Verbeterde rendementen
Misschien een open deur, maar de huidige hoogrendementsketels en warmtepompen gebruiken beduidend minder energie dan de ketels en pompen uit het verleden. Soms lijkt het alsof de rek eruit is, maar dan komen er weer nieuwe ontwikkelingen zoals de hybride warmtepomp waarin een warmtepomp en een CV-ketel samenwerken.

Betere afstemming
De toegenomen mogelijkheden en complexiteit van installaties bieden ruimte voor optimalisatie van de installaties tijdens het gebruik. Uit de literatuur zijn rendementen bekend van 30% energiebesparing, enkel en alleen door een betere afstemming van de installaties op elkaar. Dit zal in utiliteitsgebouwen harder doorwerken dan in woningen, ofschoon woningen ook steeds installatie-intensiever worden.

Lees verder op de Toolkit-website


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties