Verduurzaam kantoren door zware renovatie of vervangende nieuwbouw

Het door bureau W/E in 2010 uitgevoerde onderzoek “Kiezen voor nieuwbouw of het verbeteren van het huidige kantoor” toont aan dat zowel door ingrijpende renovatie als door sloop en nieuwbouw een aanzienlijke verlaging van de milieubelasting door kantoren is te bereiken.

In vervolgonderzoek uit 2011 staat de vraag centraal in hoeverre verdere verbetering mogelijk is door extreem energiezuinige renovatie of nieuwbouw. Conclusie: het is zeer aanbevelenswaardig om bij de aanpak van bestaande kantoorgebouwen het onderste uit de kan te halen: als je iets doet, doe het dan goed. Let behalve energie (energie-nul scenario’s) ook op het materiaalgebruik bij zware renovatie of vervangende nieuwbouw, aangezien het materiaal bij energie-nul scenario’s de milieubelasting van het gebouw voor 100% bepaalt.

U kunt het rapport downloaden via de website van Agentschap NL.

 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties