Inspirerende voorbeeldprojecten in de huursector

stadstuin overtoomIn de brochure ‘Inspirerende voorbeeldprojecten in de huursector’ hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Aedes en Huren met Energie 14 praktijkvoorbeelden gebundeld. Woningcorporaties kunnen de brochure gebruiken om vanuit hun rol als regisserend opdrachtgever verduurzaming en energiebesparing te realiseren.

De 14 voorbeelden zijn afkomstig uit uiteenlopende praktijkprojecten bij grote en kleine corporaties. Ze laten een grote diversiteit aan verduurzamingsmogelijkheden zien. De brochure geeft tips en praktische handvatten om met verduurzaming aan de slag te gaan. De tips richten zich op de interne organisatie, samenwerking met de markt en het betrekken van bewoners. De meeste voorbeelden betreffen renovatie, maar woningcorporaties Domijn (nr. 7) en Eigen Haard (nr. 13) delen hun ervaring met nieuwbouwprojecten.

Bij regisserend opdrachtgeverschap verschuift de rol van de corporatie als opdrachtgever van controle en realisatie naar regie. De corporatie houdt zich dan met name met het eindresultaat bezig en laat het proces aan de marktpartijen over. De traditionele wijze van inkopen en aanbesteden op basis van gedetailleerde bestekken en projectplannen moeten corporaties daarbij loslaten.

Download de brochure


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties