Verlenging kennisprogramma Lente-akkoord

handdrukHet Lente-akkoord heeft als doelstelling 50% energiereductie voor de nieuwbouw in 2015.  Met de EPC-aanscherping van 1 januari 2015 is deze doelstelling op papier volbracht. Maar het kennisoverdracht- en stimuleringsprogramma stopt niet per 1 januari.

Ook in 2015 helpen we u nog om praktische problemen met vergaande energiereductie te tackelen. De minister van BZK heeft onlangs een extra jaar financiële ondersteuning voor het kennisoverdrachtsprogramma Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw toegekend.

Bijna Energieneutrale Gebouwen
Al bij het ondertekenen van het akkoord op 22 april 2008 was duidelijk dat 2015 slechts een tussenstation is. De werkelijke stip op de horizon staat op 31 december 2020. De Europese Unie vraagt van de lidstaten om vanaf die datum bijna energieneutrale gebouwen te realiseren. De vier branche-organisaties NEPROM, NVB, Aedes en Bouwend Nederland hebben met elkaar gedeeld dat zij graag gezamenlijk onder de vlag van het Lente-akkoord door willen gaan voor bijna energieneutrale nieuwbouw per 31 december 2020. Zij willen de komende tijd met het ministerie in overleg om hier nadere afspraken over te maken.


Gerelateerde berichten

Tags:

BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties