Vernieuwd EnergieVademecum klaar voor de toekomst

energievademecumIn de vernieuwde, geheel digitale uitgave van het EnergieVademecum worden op praktische wijze de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energiebewust ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van nieuwbouwwoningen uit de doeken gedaan. Zo laat het Vademecum zien hoe woningen kunnen voldoen aan de aangescherpte EPC-eis van 0,4 die sinds 1 januari 2015 geldt.

Het EnergieVademecum geeft aanwijzingen voor uitvoering, beheer en bewonerszaken. De nadruk ligt op concrete, direct toepasbare richtlijnen en hulpmiddelen voor het ontwerp. Het bevat tips over comfort en gezondheid, en ook de Europese regelgeving op het gebied van energiebesparing komt aan de orde. Het Energievademecum is online te raadplegen via Klimapedia, kennisbank voor bouwfysica, binnenmilieu, installaties en duurzaamheid. Er is ook een downloadbare versie (pdf) en het wordt mogelijk om losse papieren kopieën te bestellen (zwart-wit of kleur).

Kennis gebundeld
Het Vademecum beoogt om de kennis over energiebewust ontwerpen te bundelen tot een overzichtelijk en samenhangend geheel. De nadruk ligt op concrete, direct toepasbare richtlijnen en hulpmiddelen voor het ontwerp van nieuwbouwwoningen. Het Vademecum geeft ook aanwijzingen voor uitvoering, beheer en bewonerszaken. Voor achtergrondinformatie, ‘tools’ en dergelijke wordt verwezen naar literatuur en sites. Het Vademecum bevat ook nuttige informatie voor woningrenovatie, maar bedacht moet worden dat daarbij regelgeving en technische mogelijkheden vaak anders zijn.

Bevat alle nieuwe ontwikkelingen
Sinds het verschijnen van de derde druk van het Energie Vademecum in 2010 zijn er tal van nieuwe ontwikkelingen geweest. Zo zijn NEN 7120 (EPG) voor de vernieuwde berekeningswijze van de EPC in combinatie met NEN 8088 voor ventilatie verschenen en is de eis voor de EPC aangescherpt tot 0,4 per 1 januari 2015. Ook de Rc-waarden voor vloer, gevel en dak zijn aangescherpt evenals de U-waarde voor ramen en deuren. In deze vernieuwde uitgave zijn de effecten van de aangescherpte energie-eisen aangegeven en zijn veel technieken en gegevens zoals literatuur en sites geactualiseerd.

Voor wie?
De publicatie is onmisbaar voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpen van nieuwbouwwoningen, zoals architecten, opdrachtgevers en beoordelende instanties. Ook installateurs, aannemers en studenten hebben voordeel bij deze uitgave.

Door wie?
Opdrachtgever is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze heruitgave is op verzoek van de partners van het Lente-akkoord gerealiseerd. Tekst en samenstelling: BOOM-SI, Milieukundig Onderzoek-& OntwerpBuro, Delft (ir. Ernest Israëls en ir. Frank Stofberg).


Gerelateerde berichten

Tags:

EPC

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties