Verplichte test op kierdichtheid in ons omringende landen

In de laatste tien jaar is het testen van luchtdichtheid van gebouwen verplicht gesteld in Denemarken, Frankrijk, Ierland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Veel andere Europese landen overwegen om een luchtdichtheidsmeting verplicht te stellen, omdat men steeds meer inziet wat de impact van de luchtdichtheid is op zeer energiezuinige gebouwen. Een Engelstalig artikel vat de luchtdichtheidsvereisten in Europese landen samen en geeft een beeld van de relevante ontwikkelingen.

De partners van het Lente-akkoord propageren al sinds 2010 dat het toetsen van de luchtdichtheid bij oplevering in Nederland verplicht moet worden gesteld. Voor nieuwe utiliteitsgebouwen is dit sinds juli 2014 inderdaad verplicht, als vereiste voor het energielabel. Voor nieuwe woningbouw zou dit opgenomen worden in het energielabel. Door de commotie rond het energielabel voor bestaande woningen stemde de Tweede Kamer echter op 20 november 2013 tegen het gehele pakket, inclusief de opzet voor nieuwbouw. De huidige opzet voor het energielabel die op januari 2015 is ingevoerd, is zo simpel mogelijk gehouden. Vervolgens was het plan om kierdichtheid, samen met een oplevertoets naar energiemaatregelen, te regelen in de Wet Kwaliteitsborging. Maar de invoering van deze wet is vooralsnog aangehouden.

Nieuwe test naast blowerdoormeting
Daarnaast zien veel bouwbedrijven en installateurs op tegen de kosten van een blowerdoormeting; momenteel de geëigende manier om de luchtdichtheid te meten. Daarom is TNO bezig met het ontwikkelen van eenvoudige en betaalbare meetapparatuur om fouten op te sporen. In 2019 zou deze op de markt moeten kunnen komen. Op 27 september jl. werd het eerste prototype gedemonstreerd.

Dit prototype van het apparaat om de luchtdichtheid te meten werkt ongeveer als volgt: de ventilatie-unit in de te meten woning zorgt voor een onderdruk. Het apparaat geeft een aantal pulsen, en meet hoe snel de druk oploopt. De metingen worden zichtbaar op de Ipad. Hiermee kan een betrouwbare meting van de luchtdichtheid worden uitgevoerd.

Voor de ZEN-projecten van de deelnemers aan het ZEN platform is toetsing van luchtdichtheid en energiemaatregelen bij oplevering al verplicht. U kunt hier de ZEN-projecten bekijken.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties