Verslag Lente-akkoord excursie naar Rabobank Alkmaar

Op 17 november bezochten 51 geïnteresseerden het hoofdkantoor van de Rabobank in Alkmaar in het kader van de laatste Lente-akkoord excursie van 2011.

“Dat uitgerekend de directeur van de Rabobank Alkmaar zegt dat we niet langer in de beperkingen van cijfers en terugverdientijden moeten denken, maar moeten durven dromen is opmerkelijk en inspirerend tegelijk. Ook de manager installatieadvies van DWA houdt er een opvallende, niet- technische drive op na: ‘We doen dit voor de volgende generaties.’”
Download het hele verslag van de Lente-akkoord Excursie Rabobank Alkmaar (in PDF).

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties