Verslag slotbijeenkomst ‘Rc 5,0 en andere robuuste maatregelen’

De minister gaat de isolatiewaarde van nieuwe woningen per 1 januari 2015 verhogen van 3,5 naar 5,0. Het Lente-akkoord riep afgelopen zomer belangstellenden uit de bouwsector bijeen om de gevolgen daarvan te bespreken.

Dat leverde uiteenlopende gezichtspunten op, die afgelopen maanden zijn getoetst bij zes in uitvoering zijnde woningbouwprojecten. De bevindingen van die bouwplaatsbezoeken werden op 22 november opnieuw aan de bouwsector gepresenteerd. Met een paar wezenlijke conclusies tot gevolg.

• Bouwen met een Rc van 5 is technisch gesproken zonder meer mogelijk, voor alle veelvoorkomende bouwsystemen, maar met de volgende kanttekeningen:
– Toepassing bij daken en vloeren is inderdaad geen enkel probleem;
– In de gevel is een Rc van 5 lastiger te realiseren vanwege de vele aansluitdetails;
– Toepassing bij laagbouw is eenvoudiger dan bij hoogbouw. Bij hoogbouw zijn met name de stalen geveldragers bij metselwerk een knelpunt. Op dat gebied is innovatie dringend gewenst;
– Een Rc van 5 is eenvoudiger bij houtskeletbouw dan bij steenachtige binnen- en buitenbladen;

• Bouwen met een Rc van 5 is kostenefficiënt te realiseren in vloer en dak. Bij gevels en bijzondere elementen (erkers, dakkapellen etc.) lopen de meningen uiteen. Met name ‘traditionele’ gebouwen in baksteen worden voor aanzienlijke meerkosten geplaatst, waarbij je kunt twijfelen aan de kostenefficiëntie ervan.

• Bij een Rc van 5 is het zinvol om ook lineaire warmteverliezen en kierdichtheid op een passende manier mee te verbeteren;

• Natuurlijke ventilatie is bij een Rc van 5 nog net wel (of niet, hierover verschillen de meningen) comfortabel voor bewoners. Bij hogere Rc-waarden (in combinatie met vloerverwarming) is een overstap naar balansventilatie echter onvermijdelijk;

• Raampartijen zijn uiteindelijk de zwakste schakel. Zij blijven ondanks de technische verbeteringen (edelgas gevuld dubbel en drielaags glas) meer warmte doorlaten dan dichte geveldelen. Daarom moet de wetgever zich niet blindstaren op steeds hogere Rc-waarden, temeer omdat een flink deel van moderne gevels uit glas bestaat;

• Het geheel overziend zijn er geen grote belemmeringen om de Rc van 5 voor dak en begane grondvloer op te nemen in het Bouwbesluit. Voor de gevel zijn er in de praktijk nog wel een aantal knelpunten op te lossen, waaronder de bouwkosten voor steenachtige gevels.

In december 2012 verwerkt Nieman Raadgevende Ingenieurs alle bevindingen en discussiepunten uit de consultatieronde in een eindrapport. Daarna zal het Lente-akkoord een adviesbrief opstellen aan de minister en de Kamercommissie. In januari verschijnt bovendien een publieksbrochure in lekentaal.

Download het verslag:
Verslag van de slotbijeenkomst Rc 5,0 en andere robuuste maatregelen

Download ook de bijbehorende presentaties:
RC 5.0 en andere robuuste maatregelen slotbijeenkomst 22 november 2012
Onderzoek realisatiemogelijkheden robuuste thermische schil 22 november 2012

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties