Verslag themabijeenkomst ‘Energieprestatiegaranties’

DCIM100MEDIADe afgelopen maanden zijn voor het eerst zogeheten energieprestatiegaranties afgegeven aan woningprojecten. De woning doet wat vooraf is beloofd en de bouwer staat pal voor de lage energierekening. Hij garandeert de prestatie van de woning op gebied van energie en installaties.

De energieprestatiegarantie kan een belangrijke trigger zijn om kopers en huurders te interesseren voor extreem energiezuinige woningen. Voor banken kan de garantie extra zekerheid bieden om extra financieringsruimte toe te staan.

In Kamerik discussiëren op 15 april zo’n 70 vertegenwoordigers van projectontwikkelaars en bouwers, installateurs, juristen, woningcorporaties, wetenschappers en vertegenwoordigers van de overheid/Rijk over het nieuwe begrip.

Samenvattende conclusies

  • Energieprestatiecontracten zijn een nieuw fenomeen in Nederland. Er zijn verschillende vormen van contracten die gemeen hebben dat ze garanties geven over de hoogte van de energierekening.
  • Het project van SWB en Trebbe met vijf nul-op-de-meter-woningen geldt als een van de eerste voorbeeldprojecten.
  • Om de garantie te bewaken zijn vier onderdelen cruciaal: het energieconcept, het contract, het technische bewijs bij oplevering van de woning en ten slotte monitoring en sturing tijdens de bewoonde fase. 
  • Het energieconcept (voor grondgebonden woningen) hebben bouwers en ontwikkelaars in de vingers. Op het onderdeel contract zijn tijdens deze bijeenkomst de eerste prille ervaringen gedeeld. Wat betreft de opnametoets is het instrument gereed en bij enkele bouwbedrijven ingevoerd maar is in de brede toepassing nog een grote stap te maken. Het onderdeel monitoring, sturing en communicatie tijdens de bewonersfase is een nog onontgonnen gebied. De bouwwereld moet zich de competentie eigen maken om bewoners niet te informeren over energietechniek maar met geloofwaardige en oprechte beelden en zintuiglijke belevingen.

pdf-logo Verslag Themabijeenkomst Energieprestatiegaranties

powerpoint Bas van de Griendt – Inleiding Energieprestatiegaranties

Niels Sijpheer – Nieuwe kansen in de bouw met duurzaamheid! (online prezi) (Energiesprong)

powerpoint Gerrit van Wijgerden – Energieprestatiegarantie voor energienotaloze woningen in Maurik (Trebbe West)

powerpoint Michel Chatelin – Prestatiecontracten (Eversheds)

pdf-logo Links naar voorbeeld contracten


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties