Verslagen van bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten van het Lente-akkoord behandelen we, samen met praktijkdeskundigen, concrete vraagstukken. Van iedere bijeenkomst wordt een uitgebreid verslag gemaakt. Ook de presentaties zijn grotendeels beschikbaar.


ZEN themagroepen

Communicatie rond Ventilatie
Ventilatie tussen de oren krijgen (6-2-2017)

Energie op gebiedsniveau
Energie van buiten de kavel (10-6-2016)
Zonnecellen buiten de kavel (8-12-2016)

BENG-eisen voor grondgebonden woningen
De kosten van BENG (17-6-2016)
Handvatten voor BENG (15-4-2016)
BENG themagroep rekent 10 projecten door (22-1-2016)
Eindpresentatie: ZEN platformbijeenkomst 21 juni

BENG-eisen voor gestapelde bouw
Hoe krijg je gestapelde bouw onder de 25kWh/m2 (18-3-2016)
Hoe hoog kun je nog gaan met gestapelde bouw? (5-2-2016)
Eindpresentatie: ZEN platformbijeenkomst 21 juni

Bewonerscommunicatie
Beknopt verslag themagroep bewonerscommunicatie
 (12-2-2016)
Eindpresentatie: ZEN platformbijeenkomst 21 juni
Brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ met handige checklists (17-6-2016)ZEN platformbijeenkomsten

Active House
Active House woning dient de bewoner door Bas Hasselaar (SBRCURnet) 1-4-2016

BENG
U wilt meer dan alleen BENG! door Harm Valk (Nieman RI) 15-3-2017
ZEN en BENG: Op weg naar de praktijk door Harm Valk (Nieman RI) 24-6-2016
Onderzoeksresultaten BENG en ZEN door Harm Valk (Nieman RI) 24-6-2016
ZEN en BENG: Nieuwe inzichten in bijna energieneutrale woningen door Harm Valk (Nieman RI) 1-4-2016
Woningconcepten om ZEN-woningen (van BENG tot energieleverend) te realiseren door Harm Valk (Nieman RI) 14-12-2015
Twee voorbeelden van gestapelde bouw door Frida Hoekman (AM) en Monique van Loon (Jebber) 14-12-2015
Gestapelde bouw door André Kruithof (Nieman) en Stefan de Ruiter (Hurks) 20-10-2015
BENG-eisen vanaf 2020 door Jacqueline Hooijschuur (RVO) 20-10-2015

Bewonerscommunicatie
Kritische klant is nog lang geen koning door Marco Hofman (ISSO) 15-3-2017
Door de ogen van… een of andere ingenieur door Nelleke Nelis (VACpunt Wonen) 9-11-2016
Een ZEN-woning werkt vaak net even anders door Maarten Markus (AM) 24-6-2016
Bewonerscommunicatie door Ilse van den Berg (Geregeld Ilse) 20-10-2015

Bewonerservaringen
‘Een goed ontwerp, en bouwen voor blije bewoners’ Sjoerd Klijn Velderman (ENDULE BV)16-11-2016
Hoe ervaart de bewoner de NOM woning? door Hans van Vucht (Centrum voor Woononderzoek) 9-11-2016
Bewonerservaringen energiezuinige woningen door Niels Sijpheer (Energiesprong) 20-10-2015

EPV
Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: de praktijk door Onno Dwars (VolkerWessels) 16-11-2016
Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: kansrijke balans 16-11-2016
NOM-nieuwbouw en de EPV: de visie van Antares door Ric Leenders (Antares) 16-11-2016
Ervaring met EnergiePrestatieVergoeding in een gestapeld woonproject door Wim van den Bogerd (Klimaatgarant) 14-12-2015
Energieprestatievergoeding (EPV) door Daan van Vulpen (Finance Ideas) 20-10-2015

Gas
Gasloos is de nieuwe realiteit voor nieuwbouw door Benno Schepers (CE Delft) 15-3-2017

Gezondheid
Gezond wonen door goed bouwen door Willem Koppen (Koppen VastGoed) 24-6-2016

Marketing
Vrouwen zijn de sleutel tot succes door Niels Götz (5plus1 Marketing en Communicatie) 15-3-2017
Verleid de consument met ‘weapons of influence’ door Niels Götz (5plus1 Marketing en Communicatie) 16-11-2016
“Vertel over de praktijk van energiezuinig wonen” 16-11-2016
ZEN woningen in Nobelhorst, Almere door Sjoerd Dijs (Dura Vermeer) 24-6-2016
Contact met de klant volgens ERA Contour door Edward van Dongen (ERA Contour) 1-4-2016
Hoe verkoop je duurzaamheid? door Niels Götz (5plus1 Marketing en Communicatie) 1-4-2016
Verkoopsucces van energienota-nul woningen door Evert-Jan van de Haar (VolkerWessels Vastgoed) 1-4-2016
Bewonersgedrag en energiezuinige nieuwbouwhuizen door Bert Pol (Tabula Rasa) 14-12-2015
Hoe steek je de marketing in, gelet op bewonersgedrag? door Bert Pol (Tabula Rasa) 14-12-2015
Sluit je marketing en propositie aan bij je doelgroep? door Gert Jan Hagen (SpringCo) 14-12-2015
Gedragspsychologische inzichten in bewonersgedrag door Bert Pol (Tabula Rasa) 20-10-2015
Kopers- en bewonersgedrag door Bert Pol (Tabula Rasa) 20-10-2015
Woonconsumenten en energiebesparing door Bas van de Griendt (BPD) 20-10-2015

Monitoring
Monitoring volgens TKI-TRECO door Eric Willems (Huygen Adviseurs) 1-4-2016
Bewonerservaringen energiezuinige woningen door Niels Sijpheer (Energiesprong) 20-10-2015

NOM
NOM Keur voor nieuwbouw – lastig te verkopen?  door Simon Verduijn (Stroomversnelling) 15-3-2017
NOM in het groot door Ivo Opstelten (Platform31) en Onno Dwars (VolkerWessels) 24-6-2016

Opdrachtgevers
Wie bouwt de kant-en-klare ZEN-woning? door Daniël Duijvestijn (Woonveste) 15-3-2017

Opslag
Opslag is het sleutelwoord (9-11-2016)
Energie-opslag (elektrisch) door Michiel van Ierssel (Heijmans Infra BV) 14-12-2015

Oplevertoets
Oplevertoets ZEN: bewijs wat je levert door Kees Arkesteijn (ISSO) 22-3-2017

Opwekking
Bouwkundig geïntegreerde zonnecellen: de demofase voorbij? door Linda van den Hurk (Berenschot) en Thom Kuipers (ZigZagSolar) 1-4-2016
Gebiedsenergie: balanceren tussen milieu, woonlasten en haalbaarheid door Jos de Vries (BPD) 1-4-2016

Passiefbouw
Op 3 kuub hout de winter door door Johan van der Stoel (Streamit in-store) 15-3-2017
Passiefbouw: comfortabel in weer en wind door Carl-peter Goossen (BouwneXt) 24-6-2016
Woningproject dat al aan BENG eis voldoet door Patrick Harting (Marsaki) 15-12-2015

Projecten
ZEN wonen in Renkum door Wietse Boonacker (Vivare) en Mark Evers (Optimum Plus) 15-3-2017

Transitie

De energietransitie: een gemeenschappelijke uitdaging door Meindert Smallenbroek (EZ) 24-6-2016
Transparent

Zoekt u naar oudere verslagen of presentaties? Kijk dan in het archief verslagen bijeenkomsten. 

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties