Verslagen van bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten van het Lente-akkoord behandelen we, samen met praktijkdeskundigen, concrete vraagstukken. Van iedere bijeenkomst wordt een uitgebreid verslag gemaakt. Ook de presentaties zijn grotendeels beschikbaar.

Verslagen ZEN platformbijeenkomsten

Aardgasvrij
Aardgasvrije appartementen geen probleem voor ESCo door John Braakman (ZON Energie) 19-2-2019
De kosten van aardgasvrije warmteconcepten door Peter Heijboer (DWA) 12-6-2018
Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat – verslag van het plenaire deel van het ZEN-congres over aardgasvrije nieuwbouw 6-4-2018
Praktische oplossingen voor aardgasvrije nieuwbouw door Niels van Alphen (Techneco) en Peter Heijboer (DWA) 6-4-2018
Aardgasvrij en BENG gaan goed samen door Harm Valk (NIeman RI) 6-4-2018
Boete doen bij Stedin: de inkeerregeling door Henri Bontenbal (Stedin) 6-4-2018
BENG, NTA en aardgasvrij: de stand van zaken door Harm Valk (Nieman RI) 23-6-2017
Aardgas is uit, wat nu? door Peter Heijboer (DWA) 23-6-2017
Gasloos is de nieuwe realiteit voor nieuwbouw door Benno Schepers (CE Delft) 15-3-2017

Active House
Active House woning dient de bewoner door Bas Hasselaar (SBRCURnet) 1-4-2016

BENG
Hoe kun je als gemeente de BENG-eisen verder aanscherpen? door Harm Valk (nieman RI) en Pieter Nuiten (W/E) 5-10-2021
BENG voor Dummies deel 2 door Ieke Kuijpers-Van Gaalen (DGMR) 6-7-2021
BENG voor Dummies deel 1 door Harm Valk (Nieman RI) 17-6-2021
BENG, hoe zit dat eigenlijk? Met Harm Valk (Nieman RI), Marit Cornelisse (Nieman RI, beantwoording chat) 26-5-2020
De temperatuuroverschrijdingseis (TO juli). Met Cees Leenaerts (W/E Adviseurs), Pieter Nuiten (W/E Adviseurs) 26-5-2020
Hoe pakken de BENG-eisen uit voor utiliteitsgebouwen? Ieke Kuijpers (DGMR) 26-5-2020
‘Rekenen aan maatregelen tegen oververhitting’ door Cees Leenaerts (W/E Adviseurs) 19-11-2020
Harm Valk over definitieve BENG-eisen door Harm Valk (Nieman RI) 18-6-2019
BENG-update van Harm Valk integraal op YouTube door Harm Valk (Nieman RI) 19-2-2019
ZEN-deelnemers: invoering BENG-eisen uitstellen plenair verslag 19-2-2019
“BENG is de komende maanden ezeltje prik” door Harm Valk (Nieman RI) 11-9-2018
Mitros en Heijmans realiseren BENG in hoogbouw door Jop van Buchem (Mitros) en Dennis Kuijt (Heijmans) 11-9-2018
NOM, BENG en ZEN: wat zijn de verschillen? door Harm Valk (Nieman RI) en Simon Verduijn (ENDULE B.V.) 17-10-2017
BENG in het buitenland door Carl-peter Goossen (BouwNext) 23-6-2017
U wilt meer dan alleen BENG! door Harm Valk (Nieman RI) 15-3-2017
ZEN en BENG: Op weg naar de praktijk door Harm Valk (Nieman RI) 24-6-2016
Onderzoeksresultaten BENG en ZEN door Harm Valk (Nieman RI) 24-6-2016
ZEN en BENG: Nieuwe inzichten in bijna energieneutrale woningen door Harm Valk (Nieman RI) 1-4-2016
Woningconcepten om ZEN-woningen (van BENG tot energieleverend) te realiseren door Harm Valk (Nieman RI) 14-12-2015
Twee voorbeelden van gestapelde bouw door Frida Hoekman (AM) en Monique van Loon (Jebber) 14-12-2015
Gestapelde bouw door André Kruithof (Nieman) en Stefan de Ruiter (Hurks) 20-10-2015
BENG-eisen vanaf 2020 door Jacqueline Hooijschuur (RVO) 20-10-2015

Bewonerscommunicatie
De leerpunten uit het Woonbelevingsonderzoek ZEN-woningen. Met Claudia Bouwens (Lente-akkoord), Louis van Loon (BPD), Jos de Vries (BPD, beantwoording chat), Benno Oosterom (Doduva, sessieleider) en Henk Bouwmeester (beantwoording chat) 26-5-2020
Echt nul-op-de-meter vereist goede bewonerscommunicatie door Johan Riezebos (Ter Steege Advies & Innovatie bv) 18-6-2019
Het is belangrijk om veel uitleg te geven door Claudia Esveldt en Teun Vercauteren (Eteck) en Maarten Markus en Han van Seumeren (AM) 14-4-2018
Bewonerscommunicatie volgens Dijkstra Draisma door Folkert Linnemans (Dijkstra Draisma) 27-6-2017
Kritische klant is nog lang geen koning door Marco Hofman (ISSO) 15-3-2017
Door de ogen van… een of andere ingenieur door Nelleke Nelis (VACpunt Wonen) 9-11-2016
Een ZEN-woning werkt vaak net even anders door Maarten Markus (AM) 24-6-2016
Bewonerscommunicatie door Ilse van den Berg (Geregeld Ilse) 20-10-2015

Bewonerservaringen
‘Bewoners ZEN-woningen (zeer) tevreden met hun huis’ door Atze Boerstra (BBA Binnenmilieu) en Claudia Bouwens (Lente-akkoord)
Do’s en don’ts van NOM-projecten volgens bewoners door Doris de Bruijn (Stroomversnelling) en Martin van Briemen (Bruis Advies) 17-10-2017
“Woningen zijn er voor mensen, niet andersom” door Anita Speelman (ZuinigWonen) 23-6-2017
‘Een goed ontwerp, en bouwen voor blije bewoners’ door Sjoerd Klijn Velderman (ENDULE BV) 16-11-2016
Hoe ervaart de bewoner de NOM woning? door Hans van Vucht (Centrum voor Woononderzoek) 9-11-2016
Bewonerservaringen energiezuinige woningen door Niels Sijpheer (Energiesprong) 20-10-2015

Circulariteit
Circulariteit in de bouwregelgeving door Harry Nieman (manager Nationale Milieudatabase) 24-9-2019
Geslaagd experiment met circulaire bouw in Zuid-Limburg door Martijn Segers (HEEMwonen) 24-9-2019
Niet-technische aspecten belangrijk bij circulair bouwen paneldiscussie 24-9-2019
Circulaire innovatie aanjagen met slimme uitvraag door Noor Huitema (Copper8) 24-9-2019
Circulariteit: het principe is simpel, nu de praktijk nog door Peter Spijkerman (Weevergroep) 24-9-2019
De circulaire ambities van Heijmans door Hannah Bakker (Heijmans) 24-9-2019
Gedurfde duurzaamheid in het nieuwe Bajeskwartier door Maarten Markus en Steven Hupkens (AM) 24-9-2019

Contracteren
We moeten op een andere manier aan tafel zitten door Michel van Golberdinge (Beter Wonen)

EPV
De EPV maakt wonen en huren fundamenteel anders door Pierre Sponselee (Woonwaard) 12-6-2018
De ervaringen van Wonion en Goed Wonen met de EPV door Ingrid Pierik (Wonion) en Joris Wismans (Goed Wonen) 13-4-2018
Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: de praktijk door Onno Dwars (VolkerWessels) 16-11-2016
Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: kansrijke balans 16-11-2016
NOM-nieuwbouw en de EPV: de visie van Antares door Ric Leenders (Antares) 16-11-2016
Ervaring met EnergiePrestatieVergoeding in een gestapeld woonproject door Wim van den Bogerd (Klimaatgarant) 14-12-2015
Energieprestatievergoeding (EPV) door Daan van Vulpen (Finance Ideas) 20-10-2015

Gezondheid
Geslaagde ZEN-bijeenkomst over gezond en comfortabel wonen verslag van plenair deel 18-6-2019
Hoedemakers maakt werk van gezond binnenklimaat door Marc Hoedemakers (Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling)  18-6-2019
Gezond en comfortabel wonen volgens Willem Koppen door Willem Koppen (Koppen Bouwexperts) 11-9-2018
Gezond wonen door goed bouwen door Willem Koppen (Koppen VastGoed) 24-6-2016

Installaties

Van losse installaties naar een ‘plug-and-play motorblok’ met Menso Oosting (Fijn Wonen) 11-9-2018

Kwaliteitsborging
“Ga oefenen met kwaliteitsborging en kijk waar weerstand zit” door Marco Kranenburg (ERA Contour)

Marketing
Gedragspsychologie in marketing door Urbain van het Erve (BPD) 27-6-2017
Vrouwen zijn de sleutel tot succes door Niels Götz (5plus1 Marketing en Communicatie) 15-3-2017
Verleid de consument met ‘weapons of influence’ door Niels Götz (5plus1 Marketing en Communicatie) 16-11-2016
“Vertel over de praktijk van energiezuinig wonen” 16-11-2016
ZEN woningen in Nobelhorst, Almere door Sjoerd Dijs (Dura Vermeer) 24-6-2016
Contact met de klant volgens ERA Contour door Edward van Dongen (ERA Contour) 1-4-2016
Hoe verkoop je duurzaamheid? door Niels Götz (5plus1 Marketing en Communicatie) 1-4-2016
Verkoopsucces van energienota-nul woningen door Evert-Jan van de Haar (VolkerWessels Vastgoed) 1-4-2016
Bewonersgedrag en energiezuinige nieuwbouwhuizen door Bert Pol (Tabula Rasa) 14-12-2015
Hoe steek je de marketing in, gelet op bewonersgedrag? door Bert Pol (Tabula Rasa) 14-12-2015
Sluit je marketing en propositie aan bij je doelgroep? door Gert Jan Hagen (SpringCo) 14-12-2015
Gedragspsychologische inzichten in bewonersgedrag door Bert Pol (Tabula Rasa) 20-10-2015
Kopers- en bewonersgedrag door Bert Pol (Tabula Rasa) 20-10-2015
Woonconsumenten en energiebesparing door Bas van de Griendt (BPD) 20-10-2015

Monitoring
Bewonersgedrag en monitoring. Met Dennis van Goch (BAM), Marleen Spiekman (TNO), Edwin van Kessel (BeNext, beantwoording chat) en Dick van Ginkel (TBI woonlab, voorheen Van Wijnen, sessieleider) 26-5-2020
Eindgebruiker krijgt inzicht in luchtkwaliteit door Jeroen Boevé en Albert Groenewoud (uHoo) en Heiko Haasjes (Syntrus Achmea Real Estate & Finance)
NOM-monitoring wordt volwassen door Maarten Hommelberg (Stroomversnelling), Wichtert de Lange (Portaal) en Dirk Wisman (Onyx Cybersecurity) 18-6-2019
Monitoring: conditio sine qua non voor NOM door Maarten Hommelberg (Stroomversnelling), Dick van Ginkel (Van Wijnen), Giovanni Oorthuizen (BAM) en Marleen Spiekman (TNO) 17-10-2017
Monitoring: verplicht nummer of Big Data-revolutie? door Arno Rootsaert (BeNext) en Frederik Sinke (SamenGroen) 22-6-2017
Monitoring volgens TKI-TRECO door Eric Willems (Huygen Adviseurs) 1-4-2016
Bewonerservaringen energiezuinige woningen door Niels Sijpheer (Energiesprong) 20-10-2015

Natuurinclusief bouwen
Bouwers kunnen nog heel wat leren van ecologen door Jan Willem Burgmans (Heijmans) 18-6-2019

NOM
Betaalbaarheid is nummer één bij De Willem en De Zwijger door Luc Reusken (’thuis) Peter Poell (BAM Wonen) en Harold van de Ven (NB Architecten) 12-6-2018
NOM-concepten: “Een fout is een kans om iets te leren” door Dick Boelen (Dura Vermeer), Dick van Ginkel (Van Wijnen) en Armand van Ommen (Fijn Wonen) 8-4-2018
NOM-nieuwbouw op weg naar de grote aantallen – verslag van de plenaire opening tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling 17-10-2017
NOM Keur voorkomt verrassingen door Sjoerd Klijn Velderman en José van der Loop 17-10-2017
Van bouwen en wegwezen naar prestatiegarantie door Sjoerd Klijn Velderman en José van der Loop 17-10-2017
Niets staat NOM in de weg door Sander Nieuwenhuis en Merel Phillipart 17-10-2017
NOM Crashcourse: Nul-op-de-Meter verkennen door Jeffrey Mennen (Stroomversnelling) 18-10-2017
NOM Keur voor nieuwbouw – lastig te verkopen?  door Simon Verduijn (Stroomversnelling) 15-3-2017
NOM in het groot door Ivo Opstelten (Platform31) en Onno Dwars (VolkerWessels) 24-6-2016

Opdrachtgevers
Twee corporaties vertellen hoe zij betaalbare energieneutrale woningen hebben gerealiseerd. Met Niek Habraken (Kleurrijk Wonen), Emile Lindeboom (Kleurrijk Wonen, beantwoording chat), Gerrolt Ooijman (Wonion) 26-5-2020
Wie bouwt de kant-en-klare ZEN-woning? door Daniël Duijvestijn (Woonveste) 15-3-2017

Opslag
Experimenteren met een ijsbuffersysteem door Patrick Harting (Marsaki) 11-9-2018
Opslag is het sleutelwoord (9-11-2016)
Energie-opslag (elektrisch) door Michiel van Ierssel (Heijmans Infra BV) 14-12-2015

Oplevertoets
Oplevertoets ZEN: bewijs wat je levert door Kees Arkesteijn (ISSO) 22-3-2017

Opwekking
Energieleverende ramen door Ferdinand Grapperhaus jr
De auto als deel van je woning: We Drive Solar door Robin Berg (We Drive Solar) en Irmine van der Geest (Syntrus Achmea) 3-4-2018
Bouwkundig geïntegreerde zonnecellen: de demofase voorbij? door Linda van den Hurk (Berenschot) en Thom Kuipers (ZigZagSolar) 1-4-2016
Gebiedsenergie: balanceren tussen milieu, woonlasten en haalbaarheid door Jos de Vries (BPD) 1-4-2016

Passiefbouw
Passief woonzorgcomplex in Apeldoorn. Met Heiko Haasjes (Syntrus Achmea, sessieleider), Gerrit van der Pol (FAMEgroep), Ruud Room (Rens Architecten) 26-5-2020
Tips ter voorkoming van lekken, koudebruggen en onnodige handelingen in de gevel door Carl-peter Goossen (BouwneXt) 19-2-2019
Op 3 kuub hout de winter door door Johan van der Stoel (Streamit in-store) 15-3-2017
Passiefbouw: comfortabel in weer en wind door Carl-peter Goossen (BouwneXt) 24-6-2016
Woningproject dat al aan BENG eis voldoet door Patrick Harting (Marsaki) 15-12-2015

Projecten
Inspirerend voorbeeld: energiepositieve hoogbouw door Gideon Goudsmit 12-6-2018
Pionieren met energiezuinige nieuwbouw in de Nobelhorst door Anne Marie van Osch (gemeente Almere) 10-4-2018
ZEN wonen in Renkum door Wietse Boonacker (Vivare) en Mark Evers (Optimum Plus) 15-3-2017

Smart grid
Netbeheerders willen meedenken over bouwproces door Frouke Pieters (Liander) 22-6-2017

Transitie
De energietransitie: een gemeenschappelijke uitdaging door Meindert Smallenbroek (EZ) 24-6-2016

Ventilatie
Voorkom oververhitting in huis met nachtventilatieluiken door Maarten Vandenberghe (Duco Projects) 19-11-2019
‘Zomernachtventilatieluik is prima remedie tegen oververhitting’ door Goossen (BouwNext) 19-11-2019
‘Goede balansventilatie helpt tegen oververhitting’ door Bart Cremers (Zehnder Groep) 19-11-2019
Natuurlijke airconditioning: een nieuwe manier van denken door Ben Bronsema (Earth, Wind & Fire) 19-2-2019
Huidige NEN-norm voor ventilatie voldoet niet door Marco Hofman (ISSO) 11-9-2018
Waardering voor innovatieve ventilatieconcepten van Fresh-R EN BRRIT+1 verslag Mitros Gezondheidschallenge  11-9-2018

Warmtenetten
Ecowijk De Kiem wordt geen vetpot voor NUON door Carl-peter Goossen (BouwneXt) 12-6-2018
Schrijf het warmtenet niet af door Herman Eijdems van Mijnwater BV en Arjen de Jong van Blueterra 20-2-2018

Warmtepompen
KlimaatGarant levert klimaatneutrale woningen. Met Joost Bruggemann (KlimaatGarant) 26-5-2020
20 jaar warmtepompen in Nederland: de lessen, de monitoring door Willem Bastein (Klimaatgarant) 18-6-2019
Energiedak met nokverdamper door Bart Vlaar (Tegnis) 18-6-2019
Voor iedere situatie een warmtepomp door Willem Hooijkaas (NPW) 10-4-2018

Zoekt u naar oudere verslagen of presentaties? Kijk dan in het archief verslagen bijeenkomsten.

 

ZEN themagroepen

Communicatie rond Ventilatie
Ventilatie tussen de oren krijgen (6-2-2017)

Energie op gebiedsniveau
Energie van buiten de kavel (10-6-2016)
Zonnecellen buiten de kavel (8-12-2016)

BENG-eisen voor grondgebonden woningen
De kosten van BENG (17-6-2016)
Handvatten voor BENG (15-4-2016)
BENG themagroep rekent 10 projecten door (22-1-2016)
Eindpresentatie: ZEN platformbijeenkomst 21 juni

BENG-eisen voor gestapelde bouw
Hoe krijg je gestapelde bouw onder de 25kWh/m2 (18-3-2016)
Hoe hoog kun je nog gaan met gestapelde bouw? (5-2-2016)
Eindpresentatie: ZEN platformbijeenkomst 21 juni

Bewonerscommunicatie
Beknopt verslag themagroep bewonerscommunicatie
 (12-2-2016)
Eindpresentatie: ZEN platformbijeenkomst 21 juni
Brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ met handige checklists (17-6-2016)

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties