Verslagen van bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten van het Lente-akkoord behandelen we, samen met praktijkdeskundigen, concrete vraagstukken. Van iedere bijeenkomst wordt een uitgebreid verslag gemaakt. Ook de presentaties zijn grotendeels beschikbaar.


ZEN themagroepen

BENG-eisen voor grondgebonden woningen
De kosten van BENG 17-6-2016
Handvatten voor BENG 15-4-2016
BENG themagroep rekent 10 projecten door 22-1-2016

BENG-eisen voor gestapelde bouw
Hoe krijg je gestapelde bouw onder de 25kWh/m2 18-3-2016
Hoe hoog kun je nog gaan met gestapelde bouw? 5-2-2016

Bewonerscommunicatie
Beknopt verslag themagroep bewonerscommunicatie
 12-2-2016

Energie op gebiedsniveau
Energie van buiten de kavel 10-6-2016

Transparent
ZEN platformbijeenkomsten

Active House
Active House woning dient de bewoner door Bas Hasselaar (SBRCURnet) 1-4-2016

BENG
ZEN en BENG: Op weg naar de praktijk door Harm Valk (Nieman RI) 24-6-2016
Onderzoeksresultaten BENG en ZEN door Harm Valk (Nieman RI) 24-6-2016
ZEN en BENG: Nieuwe inzichten in bijna energieneutrale woningen door Harm Valk (Nieman RI) 1-4-2016
Woningconcepten om ZEN-woningen (van BENG tot energieleverend) te realiseren door Harm Valk (Nieman RI) 14-12-2015
Twee voorbeelden van gestapelde bouw door Frida Hoekman (AM) en Monique van Loon (Jebber) 14-12-2015
Gestapelde bouw door André Kruithof (Nieman) en Stefan de Ruiter (Hurks) 20-10-2015
BENG-eisen vanaf 2020 door Jacqueline Hooijschuur (RVO) 20-10-2015

Bewonerscommunicatie
Een ZEN-woning werkt vaak net even anders door Maarten Markus (AM) 24-6-2016
Bewonerservaringen energiezuinige woningen door Niels Sijpheer (Energiesprong) 20-10-2015
Bewonerscommunicatie door Ilse van den Berg (Geregeld Ilse) 20-10-2015

EPV
Ervaring met EnergiePrestatieVergoeding in een gestapeld woonproject door Wim van den Bogerd (Klimaatgarant) 14-12-2015
Energieprestatievergoeding (EPV) door Daan van Vulpen (Finance Ideas) 20-10-2015

Gezondheid
Gezond wonen door goed bouwen door Willem Koppen (Koppen VastGoed) 24-6-2016

Marketing

ZEN woningen in Nobelhorst, Almere door Sjoerd Dijs (Dura Vermeer) 24-6-2016
Contact met de klant volgens ERA Contour door Edward van Dongen (ERA Contour) 1-4-2016
Hoe verkoop je duurzaamheid? door Niels Götz (5plus1 Marketing en Communicatie) 1-4-2016
Verkoopsucces van energienota-nul woningen door Evert-Jan van de Haar (VolkerWessels Vastgoed) 1-4-2016
Bewonersgedrag en energiezuinige nieuwbouwhuizen door Bert Pol (Tabula Rasa) 14-12-2015
Hoe steek je de marketing in, gelet op bewonersgedrag? door Bert Pol (Tabula Rasa) 14-12-2015
Sluit je marketing en propositie aan bij je doelgroep? door Gert Jan Hagen (SpringCo) 14-12-2015
Gedragspsychologische inzichten in bewonersgedrag door Bert Pol (Tabula Rasa) 20-10-2015
Kopers- en bewonersgedrag door Bert Pol (Tabula Rasa) 20-10-2015
Woonconsumenten en energiebesparing door Bas van de Griendt (BPD) 20-10-2015

Monitoring
Monitoring volgens TKI-TRECO door Eric Willems (Huygen Adviseurs) 1-4-2016
Bewonerservaringen energiezuinige woningen door Niels Sijpheer (Energiesprong) 20-10-2015

NOM
NOM in het groot door Ivo Opstelten (Platform31) en Onno Dwars (VolkerWessels) 24-6-2016

Opslag
Energie-opslag (elektrisch) door Michiel van Ierssel (Heijmans Infra BV) 14-12-2015

Opwekking
Bouwkundig geïntegreerde zonnecellen: de demofase voorbij? door Linda van den Hurk (Berenschot) en Thom Kuipers (ZigZagSolar) 1-4-2016
Gebiedsenergie: balanceren tussen milieu, woonlasten en haalbaarheid door Jos de Vries (BPD) 1-4-2016

Passiefbouw
Passiefbouw: comfortabel in weer en wind door Carl-peter Goossen (BouwneXt) 24-6-2016
Woningproject dat al aan BENG eis voldoet door Patrick Harting (Marsaki) 15-12-2015

Transitie

De energietransitie: een gemeenschappelijke uitdaging door Meindert Smallenbroek (EZ) 24-6-2016
Transparent

Zoekt u naar oudere verslagen of presentaties? Kijk dan in het archief verslagen bijeenkomsten. 

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties