Archief verslagen bijeenkomsten

Tijdens de Lente-akkoord themabijeenkomsten behandelen we, samen met praktijkdeskundigen, concrete vraagstukken. Van iedere bijeenkomst wordt een uitgebreid verslag gemaakt.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties