Inspirerende voorbeelden

Goed voorbeeld doet goed volgen, ook als het gaat om energiezuinige nieuwbouw. Sommige organisaties en bedrijven zetten nu al een stap extra. Bijvoorbeeld op basis van wensen uit de markt, dankzij stimulering door de overheid, of uit maatschappelijke betrokkenheid. Zij worden daarmee koplopers, en hun innovaties en ideeën zijn een bron van inspiratie voor de hele bouwbranche.


Database

De Database Energiezuinig Gebouwd van RVO bevat een overzicht van de beste voorbeelden van innovatieve energiezuinige projecten in de gebouwde omgeving: nieuwbouw en renovatie, vele typen woningbouw, kantoren, winkels en gezondheidszorg. ZEN-projecten (opgegeven met behulp van het ZEN-project aanmeldformulier) zijn in deze database makkelijk vindbaar door bij de verfijningsoptie ‘Beleidsprogramma’ te kiezen voor ‘Lente-akkoord /ZEN’.


Energiezuinige nieuwbouwconcepten

Trebbe BallastNedam BAM Klaassen Kuub Novitijd Slokker


Spraakmakende voorbeeldwoningen

koloniewoningenBrighthouse hott


Meer recente voorbeelden van zeer energiezuinige nieuwbouwprojecten.


Programma’s

  • De ‘Excellente gebieden’ zijn negentien innovatieve nieuwbouwprojecten. In deze gebieden loopt de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) een fase voor op de in het Lente-akkoord vastgelegde aanscherpingen in 2011 en 2015. De opgedane kennis en ervaringen worden benut om in 2020 energieneutraal te kunnen bouwen. Bekijk de projecten.
  • NESK staat voor ‘Naar energieneutrale scholen en kantoren’. Deze subsidie van de overheid is in 2010 aan projecten gegeven die zich onderscheiden door energiezuinigheid, duurzaamheid en organisatorische innovaties in de bouwkolom. Bekijk de projecten.
     

Energiezuinige gebiedsontwikkeling


Kent u een koploper die niet op deze pagina te vinden is? Laat het ons weten!

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties