Voorbeelden bewonerscommunicatie en consumentenvoorlichting

“De klant staat centraal.” Hoe vaak hebben we dit mantra niet gehoord in de afgelopen jaren? Helaas blijft nog het vaak bij goede voornemens. Maar er zijn ook bedrijven en organisaties die écht werk maken van goede communicatie met bewoners en consumenten. We hebben hier een aantal praktijkvoorbeelden verzameld ter inspiratie.

Voorfase

Communicatie met de klant

Hier moeten we scherper formuleren wat we willen.

Na de aankoop: monitoring, voorlichting, handleidingen

Voorlichting


Handleidingen voor consumenten


Monitoring van bewonersgedrag


Onderzoek en publicaties

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties