Voorbeelden van uitzonderingen gasaansluitplicht

Per 1 juli 2018 is de Gaswet veranderd. Hierdoor krijgen nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer. Dit komt door een verandering van de gasaansluitplicht. De wetswijziging heeft invloed op nieuwe gebouwen waarvan de bouwvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018. Deze verandering geldt voor alle kleinverbruikers (max 40 m3gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen.

Bij zwaarwegende redenen van algemeen belang is een uitzondering mogelijk. Een college van burgemeester en wethouders kan een gebied aanwijzen waar de gasaansluitplicht wél geldt. Er is een ministeriële regeling opgesteld om duidelijk te maken wanneer er sprake kan zijn van een zwaarwegende reden van algemeen belang. Gemeenten hebben nu ook de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar helemaal geen nieuwe gasaansluitingen meer mogen komen.

Voorbeelden uitzonderingssituaties
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben een aantal voorbeeldsituaties geformuleerd waarbij gemeenten mogen afwijken van de veranderde Gaswet. Er zijn voorbeelden voor de criteria op korte termijn en van langdurige aard.

De hieronder genoemde voorbeelden zijn uitgewerkt in de factsheet van de ministeries van BZK en EZK.

  • Het ontwerp moet worden aangepast;
  • Koopovereenkomst met belegger moet worden aangepast en dit verloopt moeizaam;
  • Er zijn plannen om een warmtenet aan te leggen;
  • De aardgasaansluiting is nodig voor de beoogde functie van het gebouw;
  • De maximale huurprijs knelt.

Wilt u meer weten over de veranderde Gaswet en de concreet opgestelde voorbeelden? Raadpleeg dan de factsheet Gasaansluitplicht per 1 juli 2018. Meer informatie over o.a. subsidies voor aardgasvrij vindt u op de RVO-website.

Er zijn inmiddels drie projecten met gas toegelaten, zie ‘Drie gemeenten laten nog nieuwbouw met gas toe’ (Binnenlands Bestuur, 15-08-2018).


Gerelateerde berichten

Tags:

Gasvrij

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties