Voorbij de salderingsregeling

Op 13 september organiseerde het Ministerie van EZ een brede bijeenkomst over de toekomstige stimulering van decentraal zon-PV. Uit de meest recente brief van Kamp valt op te maken dat salderen tot 2023 wel gehandhaafd zal blijven, maar wat komt er daarna? 

Tijdens de bijeenkomst, waar circa 50 mensen uit de praktijk aan deelnamen, presenteerde ECN een onderzoek naar een aantal alternatieven voor de huidige salderingsregeling, die werden beoordeeld op het effect op de financiële rentabiliteit van de systemen, het groeipad van PV achter de meter en de kosten voor de overheid.

Het belangrijkste commentaarpunt van deelnemers was dat huur- en leaseconstructies onvoldoende in beschouwing zijn genomen, terwijl die steeds belangrijker worden, vooral voor minder koopkrachtige particulieren in de koop- en huursector. In de discussies in deelgroepjes bleek nogmaals dat de sector een heldere (en beargumenteerde) voorkeur heeft voor de terugleversubsidie ten opzichte van het overgebleven alternatief, de investeringssubsidie. Deze boodschap en motivering kwamen duidelijk aan bij de aanwezige ambtenaren van EZ en Financiën.

Zie ook:
Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over het vervolg van de salderingsregeling incl. rapport “De toekomstige impact van salderen (PWC)” (12-07-2017)
Opinie: Salderen stoppen? Nee! (24-02-2017)


Gerelateerde berichten

Tags:

Saldering

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties