Voorkom geluidsoverlast door mechanische ventilatie

Vanuit het oogpunt van energiebesparing is in de nieuwbouw veel aandacht voor kierdichting. Daarbij is, om een gezond binnenklimaat te realiseren, de kwaliteit van de ventilatie van groot belang.
In de praktijk blijkt dat veel bewoners van nieuwbouwwoningen de mechanische ventilatie uitzetten, omdat ze vinden dat deze te veel lawaai maakt. Dat kan bij de bouw voorkomen worden door weerstand (bochten) in de ventilatiekanalen zo veel mogelijk te vermijden, door geluiddempers toe te passen en door de juiste ophanging van de ventilatie-unit.
Yuri Pelser, energie- en installatiespecialist bij Ymere, laat in dit filmpje zien welk effect de ophanging heeft op het geluid dat mechanische ventilatie veroorzaakt.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties