EIB: Weinig vraag naar zeer energiezuinige gebouwen

doetinchemDe vraag vanuit de markt naar zeer energiezuinige gebouwen is gering. Slechts 10 procent van de opdrachtgevers die het afgelopen halfjaar een offerte hebben aangevraagd wilde een zeer energiezuinig pand bouwen. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op basis van een onderzoek onder 1500 bedrijven, de zogeheten Monitor Bouwketen. 

Op de vraag of zeer energiezuinige gebouwen een speciaal ontwerp nodig hebben, geeft 40 procent van de ondervraagde bedrijven geen antwoord. Volgens 30 procent is hiervoor een energieneutraal ontwerp nodig.

Het EIB verwacht dat de vraag de komende jaren fors zal groeien, omdat in Nederland in toenemende mate energiezuinig wordt gebouwd. In 2020 is bijna energieneutraal bouwen zelfs wettelijk verplicht. De geringe vraag naar energieneutrale gebouwen komt ook tot uiting in de interesse voor energiebesparende maatregelen. Van de ondervraagde bouwbedrijven geeft 30 procent aan dat de belangstelling hiervoor niet groot is.

Opdrachtgevers die wel interesse hebben in energiebesparing vragen vooral informatie. Dit leidt echter niet tot meer opdrachten. De vraag naar duurzaamheidscertificaten is eveneens gering. Slechts enkele ingenieursbureaus krijgen hiervoor vragen binnen.

Zie voor meer informatie over de Monitor Bouwketen en enkele verhelderende tabellen het artikel Energiezuinig en energieneutraal bouwen (Duurzaam Gebouwd).


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties