W/E adviseurs cursus – Berekening Milieuprestatie Gebouwen

Wilt u weten hoe u een MPG berekening maakt en optimaliseert? Volg nu deze praktische cursus. Je wil goed voorbereid zijn op het nieuwe MPG systeem die flink op de schop gaat. Naast de NMD3.0 (ingang per 1-7-19) komt er een betere check op volledigheid. Je werkt met totaalproducten of een samenstelling van deelproducten. De tools leveren veel meer inzichten, zoals de belasting per levensloopfase. Dit biedt kansen voor optimalisaties. Ook worden circulaire strategieën beter gewaardeerd in de nieuwe MPG. Het wordt mogelijk tweedehands producten te kiezen. Ook kun je bij een aantal producten onder voorwaarden, zoals demontabele bevestiging, voor een gunstigere variant kiezen. Onze docent praat je helemaal bij over deze aanpassingen en beantwoordt al je vragen.

Waarom bij W/E?
W/E adviseurs stond aan de wieg van de MPG, en helpt u graag op weg. W/E adviseurs ontwikkelt de gevalideerde rekentool GPR Materiaal (vanaf 1-7-2019), die door architecten en adviseurs als meest gebruikersvriendelijk is beoordeeld.

Cursusinhoud
Het Bouwbesluit schrijft voor dat de MPG-berekening conform de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ is opgesteld. In praktijk betekent dit dat de berekening is uitgevoerd met gevalideerde rekensoftware. In deze afwisselende cursus krijgt u informatie over deze methodiek. Hoe verhoud de milieuprestatie zich met duurzaam en/of circulair bouwen? Oefent u met het maken van een berekening en krijgt u inzicht in de invloed van ontwerpkeuzen op de milieuprestatie van een gebouw. U leert om te gaan met de (ontbrekende) materialen of producten in de NMD-database. We gaan ook in op de context en besteden onder andere aandacht aan de relatie met de EPG. Na afloop van de cursus weet u wat de MPG inhoudt en kunt u een correcte berekening maken of controleren.

Deel 1: Informatie
Duurzaam bouwen, circulair bouwen of milieubewust bouwen: ziet u door de bomen het bos nog? In het eerste deel wordt de methodiek op hoofdlijnen uitgelegd en in context geplaatst. Denk aan Levenscyclusanalyse (LCA), Nationale MilieuDatabase (NMD), de bepalingsmethode en hoe het is georganiseerd. Ook geeft de docent inzicht in de software GPR Materiaal.

Deel 2: Berekenen
Het tweede deel wordt gestart met een opgave waarbij de deelnemers achterhalen wat de relatie en het verschil is tussen de MPG en de Milieu Kosten Indicator (MKI). Bij het berekenen van een MPG berekening dient u zich aan een aantal wetten en regels te houden. Weet u welke dit zijn? Dit deel wordt afgesloten met een opgave in de rekensoftware GPR Materiaal. De deelnemers krijgen de gelegenheid om de milieuprestatie van een eigen ontwerp te beoordelen.

Deel 3: Analyseren
Nu u weet hoe u een MPG berekening maakt, wilt u vast weten hoe u het resultaat optimaliseert. Wat zijn grote vissen in een MPG berekening? Is de berekening compleet? Maar ook als u de berekening dient te controleren wilt u weten waar u aandacht aan dient te besteden. Zowel de theorie als de ervaringen uit de praktijk worden met u doorgenomen.

Voor wie?
De cursus Berekening Milieuprestatie Gebouwen is speciaal voor ontwikkelaars, architecten en adviseurs.

Meer informatie en aanmelden
Datum en tijd: 3 december 2019, 13:00 – 17:00 uur
Locatie: Utrecht
Kosten: € 295,- excl. BTW
Overig: Cursisten dienen een eigen laptop mee te nemen. Overig cursusmateriaal wordt verstrekt.

Aanmelden kan op GPRsoftware.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties