W/E adviseurs Cursus berekening MPG (online)

Het nieuwe MPG systeem gaat flink op de schop. Naast de NMD 3.0 (ingang per 1-7-19) komt er een betere check op volledigheid. In deze cursus werkt u met totaalproducten of een samenstelling van deelproducten. De tools leveren veel meer inzichten, zoals de belasting per levensloopfase. Dit biedt kansen voor optimalisaties. Ook worden circulaire strategieën beter gewaardeerd in de nieuwe MPG. Het wordt mogelijk tweedehands producten te kiezen. Ook kunt u bij een aantal producten onder voorwaarden, zoals demontabele bevestiging, voor een gunstigere variant kiezen. Onze docent praat u helemaal bij over deze aanpassingen en beantwoorden al uw vragen.

W/E adviseurs stond aan de wieg van de MPG, en helpt u graag op weg. W/E adviseurs ontwikkelde de gevalideerde rekentool GPR Bouwbesluit, die door architecten en adviseurs als meest gebruikersvriendelijk is beoordeeld.

Cursusinhoud
Het Bouwbesluit schrijft voor dat de MPG-berekening conform de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ is opgesteld. In praktijk betekent dit dat de berekening is uitgevoerd met gevalideerde rekensoftware. In deze afwisselende cursus krijgt u informatie over deze methodiek. Hoe verhoud de milieuprestatie zich met duurzaam en/of circulair bouwen? Ook oefent u met het maken van een berekening en krijgt u inzicht in de invloed van ontwerpkeuzen op de milieuprestatie van een gebouw. U leert om te gaan met de (ontbrekende) materialen of producten in de NMD-database. We gaan ook in op de context en besteden onder andere aandacht aan de relatie met de EPG. Na afloop van de cursus weet u wat de MPG inhoudt en kunt u een correcte berekening maken of controleren.

Deel 1: Informatie
Duurzaam bouwen, circulair bouwen of milieubewust bouwen: ziet u door de bomen het bos nog? In het eerste deel wordt de methodiek op hoofdlijnen uitgelegd en in context geplaatst. Denk aan Levenscyclusanalyse (LCA), Nationale MilieuDatabase (NMD), de bepalingsmethode en hoe het is georganiseerd. Ook geeft de docent inzicht in de software GPR Materiaal.

Deel 2: Berekenen
Het tweede deel wordt gestart met een opgave waarbij de deelnemers achterhalen wat de relatie en het verschil is tussen de MPG en de Milieu Kosten Indicator (MKI). Bij het berekenen van een MPG berekening dient u zich aan een aantal wetten en regels te houden. Weet u welke dit zijn? Dit deel wordt afgesloten met een opgave in de rekensoftware GPR Materiaal. De deelnemers krijgen de gelegenheid om de milieuprestatie van een eigen ontwerp te beoordelen.

Deel 3: Analyseren
Nu u weet hoe u een MPG berekening maakt, wilt u vast weten hoe u het resultaat optimaliseert. Wat zijn grote vissen in een MPG berekening? Is de berekening compleet? Maar ook als u de berekening dient te controleren wilt u weten waar u aandacht aan dient te besteden. Zowel de theorie als de ervaringen uit de praktijk worden met u doorgenomen.

Voor wie?
De cursus Berekening Milieuprestatie Gebouwen is speciaal voor ontwikkelaars, architecten en adviseurs.

Meer informatie en aanmelden
Datum en tijd: 29 juni 2020, 13:00 – 17:00 uur
Kosten: € 395,- excl. BTW
Aanmelden kan op GPRsoftware.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties