Solar Tour in Wageningen

solardays2013-300x139Op 19 juni a.s. maakt de Solar-Tourbus niet al te veel kilometers. SEAC en Agentschap NL hebben ervoor gekozen deze dag met een bus vol belangstellenden door te brengen in en rond Wageningen. Als Solar City 2013 herbergt Wageningen volop zonne-energieprojecten die nationaal en internationaal de aandacht trekken. Ambitieus gemeentebeleid, innovatieve projectvormen en state-of-the-art duurzame architectuur zijn de dragende factoren voor die royale belangstelling.

Ambitieus gemeentebeleid
In 2011 werd vanuit het gemeentebestuur de Stichting Zonne-energie geïnitieerd. Een stichting met een binnen Nederland uniek draagvlak. In de Raad van Advies zijn onder meer bedrijven, woningcorporaties en de universiteit vertegenwoordigd. De stichting is daarmee geen bestuursorgaan, maar werkelijk een duurzame-energieproject van de totale Wageningse samenleving geworden.

Innovatieve projectvormen
In Wageningen worden innovatieve projecten geïnitieerd en gerealiseerd die landelijk volop de aandacht genieten. Hieronder drie van veel meer voorbeelden. In de wijk Havenlanden kregen huurders bij een renovatieplan de aanschaf van zonne-panelen aangeboden, tegen een verhoging van de huurprijs. 99 van de 124 huurders doen inmiddels mee! De Stichting Zonne-energie zorgde voor belangrijke ondersteuning in advies en communicatie.

Multi-functioneel bouwbedrijf Van Rennes is binnen en buiten Wageningen ambassadeur van een verhuurmodel waarbij zowel de kamer hurende studenten als de eigenaar/verhuurder profiteert van de geplaatste zonne-panelen. Mogelijk nog meer in de belangstelling staat de toepassing van ‘Herman, de stroomverdeler’: deze verdeelt – uniek in Nederland(!) – de zonne-energie over vijf appartementen van een Vereniging Van Eigenaren. Er blijkt veel behoefte aan navolging!

Duurzame architectuur
In de vorige Nieuwsbrief (No. 6) hebt u kennis gemaakt met het experimenteel-duurzame Nederlands Instituut voor Ecologie en het transparante sportcomplex De Vlinder dat we 19 juni zullen bewonderen. Daarnaast mogen we deze Solar Tour als een van de eersten de internationale science-trekpleister FrieslandCampina Innovation Centre bezoeken. Het Breaam-certificaat ‘Very good’ wordt verdiend met een combinatie van eigen voorzieningen (WKO, 160 zonnepanelen) én de inschakeling van ‘de samenleving’: met biogas van aangesloten veehouderijbedrijven wordt duurzame energie opgewekt. Schitterend wit en glas domineren in dit zuivere zuivelgebouw.

Kijk, praat en leer mee op 19 juni
Bent u (mede-)verantwoordelijk voor het energiebeleid in uw gemeente? Kijkt u mee met de energiekansen van uw woningcorporatie? Of bent u op andere wijze betrokken bij de mogelijkheden van innovatieve toepassing van zonne-energie? Laat u inspireren door een dag in de Solar City 2013. Schrijf u in vóór 14 juni aanstaande.

Nieuwsgierig naar een tour? Kijk op www.solartours2013.nl voor een New Energy TV videoregistratie van de tour op 15 mei jl. of bekijk hier het programma van 19 juni.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties