Wanneer zijn de eerste kwaliteitsverklaringen van BCRG te verwachten?

Per 1 januari 2021 moet volgens de wet- en regelgeving de energieprestatie van gebouwen worden bepaald met de NTA 8800. Dit heeft ook invloed op de kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die voor de berekening van de energieprestatie worden gebruikt en zijn opgenomen in de databank van BCRG. 

Het Lente-akkoord vroeg aan Kees Arkesteijn (secretaris BCRG) hoe nieuwe technieken worden opgenomen in de NTA8800.

KA: “Het onafhankelijke College controleert de energetische claims op de verklaringen en de bijbehorende onderbouwingen die door fabrikanten/leveranciers bij BCRG worden ingediend. Als het onafhankelijke College van mening is dat een energetische claim voldoende is onderbouwd, wordt de verklaring in de databank van BCRG opgenomen.”

LA: Wanneer zijn de eerste kwaliteitsverklaringen van BCRG te verwachten?

KA: “We hebben begin 2020 de verschillende partijen laten weten dat hun huidige verklaringen per 1-01-2021 aangepast moeten zijn op de NTA 8800. De fabrikanten/leveranciers zijn tot nu toe terughoudend geweest met verwerking van deze aanpassingen, omdat de NTA 8800 nog op een aantal punten (die voor producten consequenties kunnen hebben) werd aangepast. Ook het meermaals uitstellen van de wettelijke invoering van de NTA 8800 speelde hierbij een rol. We krijgen nu de eerste verklaringen binnen ter controle.

De belangrijkste branches met verklaringen voor de energetische prestaties van gebouwen zijn nu nog bezig om de bepalingsmethodiek voor hun producten af te stemmen op de NTA 8800. Als deze methodieken gereed zijn zullen de aangepaste verklaringen in grote aantallen bij ons worden ingediend.

Wij hebben regelmatig contact met deze brancheorganisaties over hun planning. Ik verwacht dat in oktober 2020 voor de warmtepompen en ventilatiesystemen veel verklaringen en onderbouwingen zullen worden ingediend. In het laatste kwartaal van 2020 zullen er dus veel verklaringen en bijbehorende onderbouwingen door het College worden behandeld en worden opgenomen in de databank.”

Zie ook:
Overgangsregeling kwaliteitsverklaringen NEN 7120 naar NTA 8800 (16-7-2020)


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties