Warmtepompen lucratief voor nieuwbouwwoningen – met ISDE subsidie

In opdracht van Stedin heeft DWA de kosten vergeleken van nieuwbouwwoningen die op het aardgasnet worden aangesloten en woningen die als ‘all-electric’ worden uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is dat het (over 15 en over 30 jaar gezien) financieel lonend is om een warmtepomp te installeren in alle typen nieuwbouwwoningen, behalve in kleine appartementen.

Rekenend met de huidige energietarieven en de actuele kostprijzen van de installaties leiden warmtepompen in nieuwbouwwoningen tot een lagere TCO dan gasketels. In het algemeen kan gesteld worden: hoe groter de woning, hoe meer het loont. Het is het meest gunstig om de warmtepomp te combineren met een dakvlak compleet gevuld met PV-panelen.

In het onderzoek zijn vier verschillende pakketten doorgerekend:

  1. Referentie 1: basisvariant met gasketel en schil-isolatie volgens de minimale eisen uit het Bouwbesluit, aangevuld met PV-panelen. Dit is voor ontwikkelaars de goedkoopste manier om aan de EPC-eis van 0,40 te voldoen.
  2. Referentie 2: variant met gasketel, aanvullende schil-isolatie en warmteterugwinning uit ventilatielucht, zodat een minimale hoeveelheid PV-panelen nodig is. Deze tweede referentie is toegevoegd omdat het niet altijd wenselijk of mogelijk is PV-panelen te plaatsen (bijvoorbeeld bij dakkapellen, schaduw van omliggende bebouwing, etc.). Door met twee referenties te werken, wordt de bandbreedte zichtbaar waarbinnen de kosten van de gasvarianten zich bevinden.
  3. All-electric met een warmtepomp per woning, schil-isolatie volgens Bouwbesluit, evenveel zonnepanelen als gas-basisvariant (waardoor subsidie vanuit de ISDE-regeling op de warmtepomp kan worden verkregen).
  4. All-electric met een warmtepomp per woning, schil-isolatie volgens Bouwbesluit aangevuld met extra PV-panelen, gericht op de laagste Total Cost of Ownership (TCO).

ISDE-subsidie
De Rijksoverheid kan met de juiste inzet van beleidsinstrumenten (energiebelasting op aardgas, subsidie op warmtepompen, instandhouding van saldering) de uitkomsten van de kosten-analyses positief blijven beïnvloeden en hiermee de transitie naar een duurzame warmtevoorziening versnellen. Op termijn zullen deze stimulerende beleidsinstrumenten zichzelf overbodig maken: wanneer de vraag naar warmtepompen groeit, zullen de kosten dalen.

Een belangrijk onderdeel van de kostenanalyse is de ISDE-subsidie op warmtepompen. Tot 31 december 2020 kan voor individuele warmtepompen een investeringssubsidie bij RVO aangevraagd worden (ISDE-regeling). Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, geldt als voorwaarde dat de toepassing van de warmtepomp moet leiden tot een verlaging van de wettelijke EPC-eis van 0,40.

Verder lezen:
“Kostenvergelijking van de alternatieven voor aardgas in nieuwbouwwoningen” (DWA, 6 december 2016, pdf)
Bericht op website van Stedin over het rapport
ISDE subsidie 2017 (RVO)
ISDE subsidie aanvragen voor zakelijke gebruikers (RVO)


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties