Watt Connects

watt connectGebiedsontwikkeling staat volop in de belangstelling. Woningbouw- en bedrijvenlocaties lopen moeilijk vol. Hectares verkopen heeft in deze financieel lastige tijden prioriteit boven de duurzaamheidsambities.

Aan de andere kant ontstaan er kansen voor duurzame energieproductie. Maar wind en zon zijn energie-opties die een ruimtelijke impact hebben. Om u inzicht te geven in de gevolgen van een transitie naar een duurzame energievoorziening, nodigt Liander u uit om een bezoek te brengen aan Watt Connects.

Simuleren, stimuleren en interacteren De aanleg van Smart Grids en bijbehorende systemen is kostbaar en er is nog weinig ervaring. Watt connects sluit hier op aan door de aanleg en ingebruikname van praktijksituaties op kleinere schaal te simuleren en te demonstreren. Dus zonder grote investeringskosten en afbreukrisico’s. Smart Grids staat sterk in de belangstelling omdat dit netwerk de koppeling legt tussen betere inpassing van (lokale) duurzame energiebronnen en innovatieve oplossingen voor consumenten. Denk hierbij aan elektrische auto’s, warmtepompen, betere inpassing van duurzame energie, energiebesparing en een toekomstbestendige en kostenefficiënte aanleg van de energie-infrastructuur.

De interactieve energietafel geeft aanleiding tot een open dialoog over de gevolgen van de energietransitie en hoe iedere ketenpartner daar in acteert en tot de meest optimale oplossing kan komen. In het demonstratiecentrum kunt u tijdens onze workshops zien, simuleren en ervaren hoe een slim en duurzaam energienetwerk ‘van de toekomst’ er in de praktijk uitziet én wat het opbrengt.

Praktische Informatie
Datum: Donderdag 19 September 2013
Doelgroep: Projectontwikkelaars
Locatie: Watt Connects Businesspark Arnhem Langstraat 20 6811 JA Arnhem
Tijden: 10:00-11:30 Aanmelden 14:30 -16:00 Aanmelden

Deelname is kosteloos.

Contact
Tel: +31646847520
Mail: dgbw@alliander.com
Web: www.wattconnetcs.nl

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Corine Vork, Alliander, +31646847520 of dbwg@alliander.com

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties