Welk type zonnepaneel is het meest milieuvriendelijk?

Tabel milieclassificatieHet Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) heeft de milieukosten van acht types fotovoltaïsche zonnepanelen en -dakbanen berekend. Het is de eerste keer dat er een milieuclassificatie is opgesteld voor een installatie.

De milieutechnische kosten van fotovoltaïsche zonnesystemen waren ook nooit eerder bepaald. Tot nog toe is alleen gekeken naar het opgewekte vermogen. De beste keus blijkt een systeem met vaste panelen met zonnecellen van koper-indium/gallium-diselenide.

Hoe beoordeel je zonnepanelen op milieugebied?
Om zonnepanelen op een eerlijke manier te vergelijken is er gekeken naar wat de panelen daadwerkelijk opwekken. Voor de vergelijking is het NIBE uitgegaan van een oppervlakte aan zonnepanelen die 2000 kWh op jaarbasis opwekken, wat ongeveer gelijk staat aan het verbruik van een eenpersoonshuishouden. Doordat de PV-installatie geen invloed heeft op de rest van de installaties van een woning, is het energieverbruik van de woning in de berekeningen verder niet meegenomen.

Er is gekeken welke zonne-energiesystemen er op de huidige markt aanwezig zijn en wat de Wattpiek van deze panelen is. Wattpiek (Wp) is een meeteenheid om het vermogen van een zonnecel of zonnepaneel aan te duiden volgens de STC omstandigheden (Standard Test Conditions). Deze Wattpiekgetallen zijn omgerekend naar de Nederlandse klimaatsituatie. Deze omrekening vond plaats aan de hand van de rekenregels van de NEN 7120.

Rekenmethode
Bij de berekening is uitgegaan van de klimaatgegevens van midden-Nederland en van niet-beschaduwde PV-panelen . Daarnaast zijn de panelen opgesteld onder een hoek van 45 graden en op het zuiden georiënteerd. Voor de PV-systemen die geïntegreerd zijn in het dak is uitgegaan van een horizontale (0 graden) oriëntatie, omdat deze PV-dakbanen vaak op het vlakke dak worden gemonteerd.

Ook op het gebied van ventilatie verschillen de panelen met de in de dak geïntegreerde PV-cellen. Doordat de PV-panelen vaak in een frame op het dak worden bevestigd, is er van uitgegaan dat deze sterk geventileerd worden. De PV-dakbanen worden in het dak geïntegreerd waardoor deze aan de onderzijde niet geventileerd worden. Doordat niet geventileerde cellen sneller opwarmen, gaat dit ten koste van het rendement.

Welk PV-systeem is het meest milieuvriendelijk?
Het PV-paneel Koper-indium/gallium-diselenide komt als beste uit de test. De overige PV-installaties wijken daar milieutechnisch niet heel veel van af en blijven allemaal binnen de milieuklasse 2a.

Lees het volledige persbericht van NIBE


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties