Wetsvoorstel salderingsregeling: vanaf 2023 jaarlijks 11% minder salderen

Dit artikel is overgenomen van Solar Magazine, publicatiedatum 28-10-2019

Uit het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen blijkt dat er vanaf 2023 ieder jaar 11 procent minder gesaldeerd mag worden. Vanaf 2031 is het salderingspercentage 0.

De salderingsregeling is vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998 (artikel 31c) en de Wet belastingen op milieugrondslag (artikel 50, tweede lid). Voor beide wetten heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een wijziging voorbereid. Door deze wetsvoorstellen wordt de salderingsregeling van 1 januari 2023 tot 1 januari 2031 geleidelijk afgebouwd. De afbouw betekent dat de invoeding van zonnestroom op het elektriciteitsnet door kleinverbruikers vanaf 1 januari 2023 niet langer tegen hun afname van elektriciteit wordt gesaldeerd. In plaats daarvan mag de kleinverbruiker slechts een percentage van de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed nog salderen met de afname van elektriciteit via dezelfde aansluiting.

Voorlopig afbouwpad
De hoogte van het percentage per jaar wordt opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag (in artikel 50, tweede lid). De tabel hieronder geeft het afbouwpercentage weer voor de salderingsregeling voor elk heel kalenderjaar tussen 2022 en 2031. Minister Wiebes meldt in zijn memorie van toelichting op de wetsvoorstellen dat het afbouwpad in het najaar van 2019 aangepast wordt op basis van de meest recente cijfers uit de Klimaat en Energieverkenning 2019. Dit najaar wordt daarmee pas het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekend.

Percentage dat gesaldeerd mag worden per kalenderjaar

2023 – 89%
2024 – 78%
2025 – 67%
2026 – 56%
2027 – 45%
2028 – 34%
2029 – 23%
2030 – 11%
2031  – 0%

Lees verder op Solar Magazine


Gerelateerde berichten

Tags:

Saldering

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties