Wijziging Bouwbesluit 2012 per 1 maart 2013 in werking

Sleephelling-rotterdam-211FDe belangrijkste punten waarop het Bouwbesluit 2012 is gewijzigd:

• de minimale isolatiewaarde voor ramen, deuren en kozijnen voor nieuwbouw is aangescherpt naar u-waarde < 1,65;
• bij nieuwe dakkapellen en aan-/uitbouwen bij bestaande woningen gaan voor isolatie de nieuwbouwvoorschriften gelden;
• er is een nieuw voorschrift over de voorwaarden waaronder een bouwer mag bouwen zonder aansluiting op het warmtenet.

Verder bevat het besluit een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) waardoor de welstandseisen zijn versoepeld door een ‘kan’-bepaling. Dit betekent dat de gemeente advies kán vragen aan de welstandscommissie bij een aanvraag voor bouwen, maar ze is daartoe niet verplicht.

Meer informatie op Rijksoverheid.nl

 

 

 


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties