Winkels en EPC-aanscherping 2015

forum-rotterdamWat betekent de aanstaande aanscherping van de EPC-eis voor winkels?  Worden er al winkels gebouwd die voldoen aan dit strenge EPC-niveau? Dit heeft DGMR voor het Lente-akkoord onderzocht.

Van 21 ambitieuze retailprojecten die in 2013 een bouwvergunning hebben aangevraagd zijn de EPC-berekeningen geanalyseerd. Per project is in kaart gebracht welke voorzieningen zijn aangebracht om een bepaald EPC-niveau te realiseren. De uitkomst van het onderzoek laat zien dat een kwart van de projecten een EPC heeft die voldoet aan de toekomstige EPC-eis (meer dan 35% lagere EPC). Drie projecten voldoen net niet aan de toekomstige EPC eis (20% lagere EPC). 60% van de projecten heeft een EPC die tussen een 20% en 0% strengere eis ligt.

Verlichting bepaalt 68% EPC
De grootste slag wordt gemaakt met de verlichting. Die blijkt 68% van de EPC te bepalen! De projecten die voldoen aan de toekomstige eis hebben een gemiddeld geïnstalleerd vermogen van 11,9 W/m2. De forfaitaire waarde voor winkels is 30 W/m2. Bij de overige projecten bedraagt het gemiddelde geïnstalleerde vermogen tussen de 17 en 20,6 W/m2.

De algehele conclusie is dat het treffen van een vergaande verlichtingsmaatregel noodzakelijk is om de EPC-eis van januari 2015 te halen. Grote vraag hierbij is hoe haalbaar het voor alle winkeltypen is om de verlichting tot ca. 10 W/m2 te beperken.

Download de onderzoeksresultaten.

Als vervolg op het onderzoek heeft DGMR een factsheet geschreven: Ontwikkelen van energiezuinige winkels. Deze factsheet komt eind september uit.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties