Van wisselstroom naar gelijkstroom

Laura_TU_DelftOns elektriciteitsnet moet op de schop, vinden Laura Ramirez Elizondo en Pavol Bauer. Ze leiden het onderzoeksproject Direct Current (DC) Distribution Smart Grids, dat onlangs twee miljoen euro kreeg van de Europese Unie.

Nu zijn ze onmisbaar, de grote kolen- en gascentrales in ons land, maar over twintig jaar spelen ze nauwelijks meer een rol van betekenis. Onze elektriciteitsvoorziening gaat enorm veranderen, denken onderzoekers van de sectie DC systems, energy conversion & storage (faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, EWI).

In de gang van de onderzoeksafdeling hangt een poster met een cartoon die de toekomstvisie van de onderzoekers aardig weergeeft. We zien industrie, een energiecentrale, een stedelijk gebied, windmolens op zee en zonne-energieparken. Op de plaat staan slechts enkele hoogspanningskabels; ze verbinden de windparken met het vaste land en zorgen ervoor dat de energie-centrale fabrieken kan voorzien van elektriciteit. In of naar de stad lopen nauwelijks hoogspanningskabels. De stedelingen zijn zelfvoorzienend en aangesloten op een gelijk-spanningsnet (DC-net). Alle daken en veel muren zijn bedekt met zonnepanelen. Hier en daar staat een windmolen op een dak of tussen de huizen.

Volgens dr.ir. Laura Ramirez Elizondo (foto) en prof.dr.ir. Pavol Bauer, de trekkers van het project ‘Direct Current (DC) Distribution Smart Grids (DCSMART)’, gaan woonwijken elektriciteit zelf opwekken en met elkaar uitwisselen via laagspanning DC-netten. Wat voor rol spelen energiebedrijven straks nog? “Hun rol verandert enorm”, zegt Ramirez. “De directe link tussen energiebedrijven en de consument wordt heel anders. Ik denk dat energiebedrijven vooral als dienstverlener gaan werken. Ze kunnen helpen bij het reguleren van de netten en bij het aansluiten van huishoudens op deze netten.” De onderzoekers richten zich voornamelijk op de vraag wat er moet gebeuren om de transitie naar duurzame laagspanning DC-netten mogelijk te maken. DC staat voor direct current, de Engelse term voor gelijkspanning.

Lees verder op de website van Delft Integraal


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties