WKO-manifestatie

wko-manifestatieSamen met diverse partners, waaronder het Lente-akkoord en Agentschap NL organiseert DWA op woensdag 30 oktober 2013 de WKO-manifestatie. Centraal staan praktijk, ontwikkelingen, succesfactoren en kwaliteitsborging op het gebied van warmte- en koudeopslag.

Bodemenergie heeft in twintig jaar tijd enorm aan populariteit gewonnen. Dat niet alles vanzelfsprekend goed gaat, bleek achterliggende tijd uit berichten in de media over achterblijvende prestaties van WKO-systemen. Dat hebben de sector en de overheid zich aangetrokken: er komen wettelijk verplichte eisen aan vakbekwaamheid en prestatiemonitoring. U hoort er alles over tijdens de manifestatie.

Ondertussen zijn er tal van bodemenergiesystemen die uitstekend functioneren, met tevreden opdrachtgevers en gebruikers. Deze groep is tot nu toe onderbelicht, maar komt tijdens de manifestatie nadrukkelijk aan het woord. U leert daardoor ook de succesfactoren van WKO goed kennen.

Deze WKO-manifestatie biedt u als opdrachtgever, gebruiker, belegger, milieucoördinator, beleidsmedewerker of anderszins betrokkene de kans om in één middag, zonder technisch jargon, weer helemaal op de hoogte te raken van de stand van zaken.

Programma
12.30 uur Ontvangst met inlooplunch
13.15 uur Opening door Hans Buitenhuis, managing partner DWA
13.30 uur Zonder energieopslag geen energietransitie door Teun Bokhoven, voorzitter Duurzame Energie Koepel
13.50 uur WKO’s tussen prutsen en presteren door Hans Buitenhuis, managing partner DWA
14.10 uur WKO, waar voor je geld! door Patrick Teunissen, beleidsmedewerker energie Gemeente Amsterdam
14.30 uur WKO moet je doen! Roelof Hemmen interviewt 4 enthousiaste ervaringsdeskundigen, op zoek naar de factoren die het succes van WKO bepalen
15.30 uur Debat “Prestaties in de praktijk waarmaken”
16.30 uur Borrel

Locatie
De WKO-manifestatie vindt plaats in Fort Wierickerschans, Zuidzijde 132 in Bodegraven en duurt van 12.30 tot 16.30 uur, met aansluitend een borrel. Deelname kost € 195,- per persoon (exclusief btw). Deelnemers die met het OV reizen, kunnen gebruikmaken van pendelbusjes tussen station Bodegraven en Fort Wierickerschans.

Aanmelden
Het aanmeldformulier vindt u hier. Mocht u meer informatie willen ontvangen over de inhoud van het seminar, neem dan contact op met Berna Schalk via 088 – 163 53 44.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties