WKO vereist beter bouwproces: do’s-en-don’ts warmtepompen utiliteitsbouw

In de utiliteitsbouw wordt warmtekoudeopslag (WKO) steeds vaker toegepast als een kosteneffectieve techniek om aan hoge energie-eisen te voldoen. Maar voor een goede toepassing ervan moeten partijen in de bouw nauwer met elkaar samenwerken en aan hoge kwaliteitseisen kunnen voldoen. Dat zeggen deskundigen in de Werkgroep Warmtepompen van het Lente-akkoord. Zij hebben een factsheet uitgebracht met een aantal do’s-en-don’ts.
Imago
Hoewel er sinds 2008 aanzienlijk minder wordt gebouwd, wordt er jaarlijks niet minder WKO-vermogen geïnstalleerd. In nieuwe kantoren wordt het tegenwoordig in 20 tot 30 procent van de gevallen toegepast. Dat schetst de populariteit van deze techniek. Het heeft een duidelijk imago van duurzaamheid en veel vastgoedpartijen zien WKO als enige manier om de verhuurbaarheid van gebouwen voor de toekomst veilig te stellen. Maar er liggen risico’s op de loer als opdrachtgevers te snel in de richting van een oplossing duwen en ontwikkelaars de toepassing van WKO niet goed genoeg verankeren in hun totale bouwproces.

Keten
De Werkgroep Warmtepompen heeft op verzoek van het Lente-akkoord geïnventariseerd welke risico’s er zijn en hoe ontwikkelaars die kunnen vermijden. Een WKO-systeem is een totaalconcept, schrijft de werkgroep. Alle onderdelen van dat concept hangen als in een keten met elkaar samen. Die keten is zo sterk is als de zwakste schakel. Daardoor hebben alle partijen in het bouwproces ermee te maken. Succesvolle toepassing is mogelijk door een WKO-systeem integraal mee te nemen bij ontwerp, aanbesteding, tijdens de uitvoering, bij oplevering en in de gebruiksfase. In de factsheet geeft de werkgroep per fase van het bouwproces essentiële tips die bijdragen aan een zorgvuldige toepassing. Op grond van ervaringen in het verleden zijn ook de valkuilen beschreven die een bouwondernemer onderweg kan tegenkomen. Wie in alle fasen van het proces de toepassing goed verankert, kan mooie, energiezuinige projecten realiseren en de eindgebruiker uiteindelijk een goede dienst bewijzen.

Kwaliteit
‘Na een goede gebouwschil is WKO vaak een uitstekende techniek om het energiegebruik in utiliteitsgebouwen te beperken,’ zegt Claudia Bouwens, programmaleider van het Lente-akkoord, ‘maar je doet het er niet zomaar even bij. Succesvolle toepassing vereist een beter bouwproces: meer geïntegreerd en meer gericht op kwaliteit.’ Het Lente-akkoord heeft als doelstelling vijftig procent energiebesparing in de nieuwbouw te bereiken in 2015. Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB hebben zich aan die doelstelling gecommitteerd. De toepassing van warmtepompen, al dan niet met WKO is belangrijk om die doelstelling te bereiken. Daarom hebben de partijen van het Lente-akkoord een werkgroep ingesteld met installateurs, adviesbureaus en ontwikkelaars, en hen gevraagd om de do’s-en-don’ts in kaart te brengen. In november 2011 verscheen een factsheet over toepassing in de woningbouw. Nu is een factsheet klaar over de toepassing in de utiliteitsbouw. De factsheet is bedoeld voor opdrachtgevers, ontwikkelaars, ontwerpers, bouwbedrijven en installateurs.

Download de factsheet Warmtepompen in de utiliteitsbouw. Do’s-en-don’ts voor ontwikkelaars.


Gerelateerde berichten

Tags:

WKO

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties