Woonbelevingsonderzoek ZEN-woningen in volle gang

De afgelopen dagen hebben 1400 bewoners van zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen een brief ontvangen van het Lente-akkoord. Zij worden gevraagd om op internet een enquête in te vullen over hun woonbeleving. Het gaat om woningen uit projecten die vóór 1 april 2018 zijn opgeleverd, zodat de bewoners ervaringen hebben met hun woning in alle seizoenen.

De belangrijkste vraag bij ZEN-woningen is hoe de energierekening omlaag kan, terwijl het woonplezier en het comfort van de bewoners verhoogd wordt. Bij de oprichting van het ZEN platform is bepaald dat de klanttevredenheid ongeveer een jaar na oplevering gemonitord wordt. Het streven is om te komen tot een klanttevredenheid van minimaal 7,5.

De brancheverenigingen in het Lente-akkoord houden deze uitgebreide enquête bij bewoners van ZEN projecten. Dit om niet alleen de algehele klanttevredenheid te meten, maar ook om te onderzoeken hoe tevreden bewoners zijn met aspecten als licht, lucht, geluid en temperatuur in de woning. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: algemene woontevredenheid, binnenmilieu & comfort, energie, gebruik & onderhoud en voorlichting.

Aanpak
Bedrijven die deelnemen aan het ZEN platform hebben de adressen van geschikte projecten doorgegeven aan het Lente-akkoord. De betreffende bewoners hebben per brief een link naar een vragenlijst op internet ontvangen. Om gevalideerde uitspraken naar aanleiding van de uitkomsten te kunnen doen, streven we naar minimaal 300 ingevulde enquêtes. Bij onvoldoende respons gaat veldwerkbureau Het Opiniehuis langs bij de bewoners om de vragenlijst af te nemen. De vragenlijst is opgesteld door bureau BBA, in samenwerking met een themagroep van het ZEN platform. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Els de Jong (Bureau voor Woononderzoek). Het onderzoek wordt uiteraard binnen de wettelijke voorschriften van de AVG uitgevoerd. Er worden door de ZEN-bedrijfsdeelnemers dus geen persoonsgegevens doorgegeven. De enquêteresultaten worden door de onderzoeker en het enquêtebureau volgens de richtlijnen Fair Data van de branchevereniging voor Marktonderzoeksbureaus (MOA) en binnen de wettelijke voorschriften van de AVG verwerkt. De gegevens worden anoniem gerapporteerd, en de uitkomsten van het onderzoek zijn niet identificeerbaar op persoons- of woningniveau.

Resultaat
De uitkomsten van het onderzoek zullen in de zomer van 2019 beschikbaar komen. Dan zal duidelijk zijn hoe tevreden bewoners zijn met hun nieuwbouwwoning, of ze de woning comfortabel vinden, en hoe ze de energiezuinige maatregelen en systemen ervaren. Begrijpen ze de systemen? Is de voorlichting voldoende geweest? Waar zijn de bewoners niet tevreden over? Het onderzoek kan nuttige inzichten opleveren voor verdere ontwikkeling van zeer energiezuinige nieuwbouw, die tegelijkertijd het woonplezier verhoogt.

Themagroep tevredenheidsenquête
Voor het begeleiden van het onderzoek is een Themagroep tevredenheidsonderzoek in het leven geroepen. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op donderdagmiddag 11 april. Tijdens deze middag zijn relevante onderzoekshypothesen besproken en aangevuld. Een selectie van deze hypothesen (in de vorm van stellingen):
• In woningen met vloerverwarming zijn meer klachten over koude en tocht in woningen met mechanische ventilatie dan in woningen met balansventilatie.
• In woningen met bodemwarmtepomp met koeling zijn mensen meer tevreden over de temperatuur in de woning in de zomer.
• In woningen met balansventilatie heeft men vaker klachten over droge lucht.
• De woningen met EPC nul of lager hebben een energierekening van xxx euro per maand.
• NOM woningen hebben een energierekening van nul euro per maand.
• In woningen zonder monitoring is men minder tevreden over het energiegebruik in de woning.

Deelnemers zijn Jan Roelof Hoving (Vereniging Eigen Huis), Nelleke Nelis (Making Space), Edwin Groot (Stichting Klantgericht Bouwen), Anneke Verhagen (Ymere), Atze Boerstra (BBA Binnenmilieu), Els de Jong (Bureau voor Woononderzoek), Claudia Bouwens (Lente-akkoord).

De volgende bijeenkomst vindt plaats in de eerste helft van juni. Heeft u interesse in deelname aan deze themagroep? Neem dan contact op met Claudia Bouwens.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties